Stafafdeling Hartziekten

Hoofd van de afdeling/ opleider

Vervangend hoofd van de afdeling

Vervangend opleider

Hoofd poliklinisch bedrijf

Hoofd kliniek

Verpleegkundig manager

Imagingafdeling

Hartfalen

Congenitale hartziekten

Interventiecardiologie

Elektrofysiologie

Niet-klinische stafleden

Cardiologen in opleiding

Research verpleegkundigen

  • E. (Ellen) van der Willik
  • J.P. (Pauline) Lindhout
  • A.J.W. (Sandra) Bijl

Stafsecretariaat

  • T.A.K. (Talitha) Karijodimedjo (hoofd)
  • K.J. (Kariene) van den Burg
  • M.C. (Marloes) van Saase
  • A. (Angelique) Hulsbos - Rusman

Planningssecretariaat

  • C. (Christine) Larrewijn
  • H.C.M. (Bea) Brugman-Nagtegaal
  • C.G.P.M. (Carine) van Steijn - van der Wolf