Stafafdeling Hartziekten

Hoofd van de afdeling

Vervangend hoofd van de afdeling

Opleider

Vervangend opleider

Hoofd poliklinisch bedrijf

Hoofd kliniek

Verpleegkundig manager

Imagingafdeling

Hartfalen

Congenitale hartziekten

Interventiecardiologie

Elektrofysiologie

Niet-klinische stafleden

Cardiologen in opleiding

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten in opleiding

Researchverpleegkundigen

Stafsecretariaat

  • S.C. (Corine) Balkenende - Koning
  • N. (Nadine) van der Bruggen
  • K.J. (Kariene) van den Burg
  • T.A.K. (Talitha) Karijodimedjo 

Planningssecretariaat

  • H.C.M. (Bea) Brugman-Nagtegaal
  • D.J. (Daisy) Colpa
  • S. (Stephanie) Kralt
  • J.P. (Jessica) Volwater
  • M.S. (Melissa) Wallaart