Dr. A.J.H.A. Scholte

Dr. A.J.H.A. Scholte

Dr. A.J.H.A. (Arthur) Scholte is cardioloog met als aandachtsgebied niet-invasieve cardiale beeldvorming (echocardiografie, nucleaire cardiologie en cardiale CT). Hij heeft speciale interesse voor patiënten met aorta-aandoeningen en diabetes mellitus. 

Dr. AJ.H.A. Scholte volgde de opleiding tot cardioloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Sinds 2005 is hij werkzaam als staflid in het LUMC. In 2009 promoveerde hij op onderzoek naar risicostratificatie in patiënten met diabetes mellitus met behulp van cardiale beeldvorming.