E. van der Willik

E. (Ellen) van der Willik is researchverpleegkundige en hoofd research ondersteuning van het Hart Long Centrum Leiden.

Na haar opleiding tot verpleegkundige in het Alrijne ziekenhuis is zij na omzwervingen als verpleegkundige op de researchafdeling van het Hart Long Centrum gaan werken. In 2015 heeft zij het diploma "Research verpleegkundige" behaald aan de Hogeschool van Rotterdam.