In 2014 werden meer dan 100 presentaties gegeven op congressen door
mensen van het Hart Long Centrum Leiden.