Hart Long Centrum

Het Hart Long Centrum Leiden bestaat uit de afdelingen Cardiologie, Cardiothoracale Chirurgie, Longziekten en Vaatchirurgie en is een multidisciplinaire organisatie binnen het Leids Universitair Medisch Centrum. Wij bieden topklinische, topreferente en innovatieve zorg aan patiënten met aangeboren of verworven hart-, vaat-, en longziekten door technologie met excellente skills en kennis te combineren, gedreven door wetenschap, onderwijs en training. In samenwerking met andere afdelingen zijn wij een van de toonaangevende centra op het gebied van diagnostiek en behandeling van cardiovasculaire- en longaandoeningen. 

Wij hebben als doel onze huidige en toekomstige patiënten optimale zorg te bieden in een veilige en professionele omgeving met goed getraind medisch personeel, voorzien van de meest moderne apparatuur voor diagnose, behandeling en prognose van hart-, vaat-, en longziekten.

Een ander belangrijk doel is om de aanpak van deze ziekten verder te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe technieken, door een beter begrip te krijgen middels wetenschappelijk onderzoek en door de opleidingen van medisch en wetenschappelijk personeel continu te toetsen en te verbeteren. Deze doelen worden nagestreefd door een toegewijd team van onder andere cardiologen, longartsen, cardio-thoracale chirurgen, vaatchirurgen, wetenschappers, verpleegkundigen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, analisten, technici, secretaresses en IT specialisten.