Geschiedenis

Kennis van de geschiedenis geeft inzicht in de toekomst en over het nu. Dat geldt ook voor de geschiedenis van het Hart Long Centrum LUMC.

U vindt hier informatie over:

  • het ontstaan van de afdelingen Cardiologie en Thoraxchirurgie van het (toen nog) Academisch Ziekenhuis Leiden;
  • over de beroemde voorvader van het ECG'
  • de "Einthoven lectures"