Geschiedenis

Kennis van de geschiedenis geeft inzicht in de toekomst en over het nu. Dat geldt ook voor de geschiedenis van het Hart Long Centrum LUMC.

U vindt hier informatie over: