Prof. dr. D.A. Pijnappels

Prof. dr. D.A. (Daniël) Pijnappels is hoofd van het laboratorium Experimentele Cardiologie en hoogleraar Cellulaire elektrofysiologie met een focus op Interdisciplinaire en translationele cardiologie. Hij is gespecialiseerd in de elektrofysiologie van het hart, hartritmestoornissen en stamcel- en gentherapeutisch onderzoek. Een van zijn hoofddoelen is om biologische therapieën te ontwikkelen voor hartziekten, in het bijzonder hartritmestoornissen, waarbij het hart zelf de bron van de therapie vormt. In dit onderzoek is cardiac optogenetics, het tot expressie brengen en activeren van licht-gevoelige eiwitten om zo op bijzonder precieze wijze verschillende biologische processen in hartspierweefsel te controleren, een belangrijke methode. Hij heeft persoonsgebonden subsidies ontvangen van de European Research Council (ERC, Starting Grant 2015), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, Veni 2010, Vidi 2013), Nederlandse Hartstichting, KNAW en Ammodo.

In 2009 promoveerde hij cum laude op het onderwerp "electrophysiological deterioration and resurrection in the scarred heart". Als promovendus onderzocht hij de mogelijkheden van stamcel- en gentherapie om de electrofysiologische eigenschappen van beschadigd hartweefsel te verbeteren (Hartziekten, LUMC en Cardiovascular Research Institute, MGH, Harvard University, Boston). In 2011 werd hij het hoofd van dit laboratorium (Experimentele Cardiologie), waarbij onder zijn leiding het lab werd geherstructureerd en de focus voornamelijk kwam te liggen op onderzoek naar en de behandeling van hartritmestoornissen vanuit een biologisch perspectief. Het onderzoek heeft door een combinatie van biologie, wiskunde, engineering en geneeskunde, niet alleen een sterk interdisciplinair, maar ook translationeel karakter. In 2022 is hij benoemd tot hoogleraar Cellulaire electrofysiologie & Interdisciplinaire cardiologie. Zijn team, dat door de jaren heen uit meer dan 15 verschillende nationaliteiten heeft bestaan, werkt tevens samen met verscheidene nationale en internationale onderzoeksgroepen.

Hier vindt u een overzicht van zijn wetenschappelijke publicaties.

Voor meer informatie over zijn werk kunt u de Engelstalige website van het Laboratorium Experimentele Cardiologie bezoeken.