Prof. dr. P. Steendijk

Prof. dr. P. (Paul) Steendijk is hoogleraar cardiovasculaire fysiologie bij de afdeling Hartziekten. Naast onderzoek en onderwijs op het gebied van cardiovasculaire fysiologie heeft hij als aandachtsgebied onderzoek naar (bio)medisch onderwijs. Hij studeerde af in de experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1993 aan de universiteit Leiden op het proefschift ‘Cardiac chamber volume and wall properties measured by electrical conductance’. In 2003 werd hij aangesteld als universitair hoofddocent.

Zijn onderzoek richt zich op de mechanische hartfunctie en de interactie van het hart met het vasculaire systeem. Naast basaal proefdieronderzoek heeft dr. Steendijk zich met toegepast klinisch onderzoek met name gericht op de evaluatie van nieuwe device-based en chirurgische therapieën voor hartfalen. Hij ontving hiervoor in 2005 de Marie-Parijs prijs van het LUMC. Hij begeleidde als co-promotor 12 promovendi en is auteur van >228 peer-reviewed publicaties (H-index 56) in samenwerking met een groot aantal nationale en internationale partners.

Prof. Steendijk is actief in het onderwijs: hij is voorzitter van de onderwijscommissie en de wetenschapscommissie van het Hart Long Centrum, coördineert de refereeravonden en researchbesprekingen en voert interne research audits uit. Hij is lid van de voortgangstoetscommissie en de toetsbeoordelingscommissie van de opleiding Geneeskunde, lid van de opleidingscommissie Klinische Technologie en lid van de wetenschapscommissie Onderzoek naar Onderwijs van het LUMC. 

Naast actief docent is hij ook coördinator van diverse onderwijsblokken bij de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Klinische Technologie. In 2014 werd Steendijk verkozen tot ‘Beste docent van het LUMC’ (opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen) en ontving hij hiervoor de prof. Tammelingprijs. In 2015 werd hij gekozen tot ‘Docent van het Jaar’ van de opleiding Klinische Technologie.

Top-cited publications

689 times cited (±37/year) Source: EuropePMC

Journal of the American College of Cardiology, Volume 44, Issue 9, 1 1 2004, Pages 1834-1840 Left ventricular dyssynchrony predicts response and prognosis after cardiac resynchronization therapy. Bax JJ, Bleeker GB, Marwick TH, Molhoek SG, Boersma E, Steendijk P, van der Wall EE, Schalij MJ. Abstract


450 times cited (±26/year) Source: EuropePMC

Circulation, Volume 113, Issue 7, 13 2 2006, Pages 969-976 Effect of posterolateral scar tissue on clinical and echocardiographic improvement after cardiac resynchronization therapy. Bleeker GB, Kaandorp TA, Lamb HJ, Boersma E, Steendijk P, de Roos A, van der Wall EE, Schalij MJ, Bax JJ. Abstract


351 times cited (±22/year) Source: EuropePMC

Circulation, Volume 116, Issue 6, 23 4 2007, Pages 637-647 Utility of Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging in the estimation of diastolic function in heart failure with normal ejection fraction: a comparative Doppler-conductance catheterization study. Kasner M, Westermann D, Steendijk P, Gaub R, Wilkenshoff U, Weitmann K, Hoffmann W, Poller W, Schultheiss HP, Pauschinger M, Tschöpe C. Abstract


Most recent publications

12 May 2022

Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), Volume 133, Issue 1, 12 2 2022, Pages 20-26 Graded lower body negative pressure induces intraventricular negative pressures and incremental diastolic suction: a pressure-volume study in a porcine model. Berboth L, Zirngast B, Manninger M, Steendijk P, Tschöpe C, Scherr D, Hinghofer-Szalkay HG, Goswami N, Petersen LG, Mächler H, Alogna A. Abstract


08 Jun 2021

BMC medical education, Volume 21, Issue 1, 8 2 2021, Pages 332 The effect of peer modelling and discussing modelled feedback principles on medical students' feedback skills: a quasi-experimental study. van Blankenstein FM, O'Sullivan JF, Saab N, Steendijk P. Abstract


02 May 2021

ESC heart failure, Volume 8, Issue 4, 2 1 2021, Pages 2968-2981 Predictors and prognosis of right ventricular function in pulmonary hypertension due to heart failure with reduced ejection fraction. Schmeißer A, Rauwolf T, Groscheck T, Fischbach K, Kropf S, Luani B, Tanev I, Hansen M, Meißler S, Schäfer K, Steendijk P, Braun-Dullaeus RC. Abstract