Prof. dr. J.W. Jukema

Prof. dr. J.W. (Wouter) Jukema is opgeleid tot cardioloog in Amsterdam (Vrije Universiteit) en Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Sinds 1 januari 2021 is hij afdelingshoofd van de afdeling Hartziekten van het LUMC. Tevens is Jukema" Past Established Clinical Investigator" van de Nederlandse Hartstichting en "founding director" van het in 2007 opgerichte "Durrer Institute for Cardiogenetic Research" in Amsterdam, alsmede huidig medebestuurder van het Netherlands Heart Insitute in Utrecht.

Zijn onderzoek en dagelijks werk richt zich met name op athero-trombose, zowel (interventie) cardiologie als coronaire atherosclerose. Deze athero-trombose research focust op vasculaire biologie, lipoproteïnen en genetische achtergronden van athero-trombose en restenose/trombose na PTCA, zowel in mensen als in transgene dieren, en de meerderheid van zijn publicaties hebben dan ook betrekking op deze aandachtsgebieden. Hij is (hoofd)onderzoeker van meerdere internationale athero-trombose studies en lid van een aantal (inter)nationale athero-trombose- en lipiden vergaderingen. Multi-disciplinair samenwerken staat Jukema voorop voor arbeidsplezier en het verkrijgen van optimale onderzoeks- en behandelresultaten voor patiënten.

Top-cited publications

1818 times cited (±86/year) Source: EuropePMC

Lancet (London, England), Volume 360, Issue 9346, 1 1 2002, Pages 1623-1630 Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a randomised controlled trial. Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB, Bollen EL, Buckley BM, Cobbe SM, Ford I, Gaw A, Hyland M, Jukema JW, Kamper AM, Macfarlane PW, Meinders AE, Norrie J, Packard CJ, Perry IJ, Stott DJ, Sweeney BJ, Twomey C, Westendorp RG, PROSPER study group. PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk. Abstract


1518 times cited (±178/year) Source: EuropePMC

The New England journal of medicine, Volume 372, Issue 25, 3 1 2015, Pages 2387-2397 Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, White JA, Theroux P, Darius H, Lewis BS, Ophuis TO, Jukema JW, De Ferrari GM, Ruzyllo W, De Lucca P, Im K, Bohula EA, Reist C, Wiviott SD, Tershakovec AM, Musliner TA, Braunwald E, Califf RM, IMPROVE-IT Investigators. Abstract


1212 times cited (±88/year) Source: EuropePMC

Lancet (London, England), Volume 375, Issue 9716, 16 3 2010, Pages 735-742 Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials. Sattar N, Preiss D, Murray HM, Welsh P, Buckley BM, de Craen AJ, Seshasai SR, McMurray JJ, Freeman DJ, Jukema JW, Macfarlane PW, Packard CJ, Stott DJ, Westendorp RG, Shepherd J, Davis BR, Pressel SL, Marchioli R, Marfisi RM, Maggioni AP, Tavazzi L, Tognoni G, Kjekshus J, Pedersen TR, Cook TJ, Gotto AM, Clearfield MB, Downs JR, Nakamura H, Ohashi Y, Mizuno K, Ray KK, Ford I. Abstract


Most recent publications

01 Dec 2023

Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, Volume 43, Issue 12, 1 1 2023, Pages 2586-2588 Assessment of myocardial dysfunction in cirrhotic patients: Should we look at the left atrium rather than at the left ventricle? Groen RA, Ajmone Marsan N, Jukema JW, Coenraad MJ. Abstract


01 Nov 2023

European heart journal. Cardiovascular Imaging, Volume 24, Issue 12, 1 1 2023, Pages 1682-1689 Prognostic value of left ventricular myocardial work indices in patients with severe aortic stenosis undergoing transcatheter aortic valve replacement. Wu HW, Fortuni F, Butcher SC, van der Kley F, de Weger A, Delgado V, Jukema JW, Bax JJ, Ajmone Marsan N. Abstract


21 Oct 2023

Cardiovascular revascularization medicine : including molecular interventions, 21 3 2023, Pages S1553-8389(23)00853-9 Procedural and clinical impact of intravascular lithotripsy for the treatment of peri-stent calcification. van Oort MJH, Al Amri I, Bingen BO, Cordoba-Soriano JG, Karalis I, Sanz-Sanchez J, Oliveri F, van der Kley F, Jukema JW, Jurado-Roman A, Montero-Cabezas JM. Abstract