Dr. A.A. Ramkisoensing

Dr. A.A. Ramkisoensing

Dr. A.A. (Arti) Ramkisoensing is cardioloog in opleiding. 

In 2008 heeft zij de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen cum laude afgerond, waarna zij is gestart met promotie onderzoek op de afdeling Hartziekten in het Leids Universitair Medisch Centrum.

In 2014 promoveerde zij op het onderwerp “Molecular and environmental cues in cardiac differentiation of mesenchymal stem cells”. In dit onderzoek werd de invloed van de verschillende genetische, moleculaire en omgevingsfactoren op het cardiale differentiatie vermogen van mesenchymale stamcellen onderzocht. Voor haar wetenschappelijk werk heeft ze verscheidene prijzen en fellowships mogen ontvangen. Gedurende haar opleiding tot medisch specialist, wilt zij zich blijven bezig houden met basaal wetenschappelijk onderzoek met als doel een beter begrip te krijgen van hartschade en het herstel hiervan. Deze kennis wilt zij gebruiken om biologische therapieën voor het beschadigde hart te ontwikkelen, waarbij verschillende vormen van regeneratie centraal staan. Tevens wilt zij in de toekomst de kliniek en het laboratorium dichter bij elkaar brengen door zich te richten op translationeel onderzoek.

Arti Ramkisoensing zal in 2019 haar opleiding tot cardioloog afronden met als aandachtsgebied niet-invasieve beeldvorming.