Dr. R.W.C. Scherptong

Dr. R.W.C. (Roderick) Scherptong heeft in 2007 de studie geneeskunde afgerond, waarna hij promotie onderzoek heeft gedaan in het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2013 promoveerde hij op de embryonale ontwikkeling van de rechter hartkamer en de wijze waarop de functie hiervan het beste gemeten kan worden. Sinds 2018 werkt hij als interventiecardioloog in het LUMC. Naast zijn werk op de hartkatheterisatiekamer is hij als onderwijs coördinator verbonden aan de opleiding Technical Medicine van de TU Delft, hij is voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten en onderdeel van de werkgroep eHealth & Artificial Intelligence van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Zijn onderzoeksterrein is het gebruik van computer-assisted simulatie en augmented reality voor onderwijs en de verbetering van het zorgproces rondom patiënten met kransvaatproblemen. Daarnaast doet hij onderzoek naar het gebruik van artificial intelligence bij de behandeling van dezelfde patiëntengroep. Wetenschappelijke publicatielijst.

Top-cited publications

102 times cited (±11/year) Source: EuropePMC

Circulation. Cardiovascular imaging, Volume 5, Issue 5, 8 2 2012, Pages 628-636 Prognostic value of right ventricular longitudinal peak systolic strain in patients with pulmonary hypertension. Haeck ML, Scherptong RW, Marsan NA, Holman ER, Schalij MJ, Bax JJ, Vliegen HW, Delgado V. Abstract


71 times cited (±5/year) Source: Scopus

Journal of electrocardiology, Volume 41, Issue 6, 25 4 2008, Pages 648-655 Normal limits of the spatial QRS-T angle and ventricular gradient in 12-lead electrocardiograms of young adults: dependence on sex and heart rate. Scherptong RW, Henkens IR, Man SC, Le Cessie S, Vliegen HW, Draisma HH, Maan AC, Schalij MJ, Swenne CA. Abstract


66 times cited (±5/year) Source: Scopus

The international journal of cardiovascular imaging, Volume 25, Issue 7, 30 5 2009, Pages 669-676 Right ventricular peak systolic longitudinal strain is a sensitive marker for right ventricular deterioration in adult patients with tetralogy of Fallot. Scherptong RW, Mollema SA, Blom NA, Kroft LJ, de Roos A, Vliegen HW, van der Wall EE, Bax JJ, Holman ER. Abstract


Most recent publications

23 Jun 2020

JMIR human factors, Volume 7, Issue 2, 23 4 2020, Pages e17147 Perspectives of Patients and Professionals on Information and Education After Myocardial Infarction With Insight for Mixed Reality Implementation: Cross-Sectional Interview Study. Hilt AD, Mamaqi Kapllani K, Hierck BP, Kemp AC, Albayrak A, Melles M, Schalij MJ, Scherptong RWC. Abstract


20 Jun 2020

Cardiology and therapy, Volume 9, Issue 2, 20 3 2020, Pages 307-321 Optical Coherence Tomography: Current Applications for the Assessment of Coronary Artery Disease and Guidance of Percutaneous Coronary Interventions. Oosterveer TTM, van der Meer SM, Scherptong RWC, Jukema JW. Abstract


10 Nov 2019

Annals of noninvasive electrocardiology : the official journal of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Inc, Volume 25, Issue 3, 10 2 2019, Pages e12722 An initial exploration of subtraction electrocardiography to detect myocardial ischemia in the prehospital setting. Ter Haar CC, Peters RJG, Bosch J, Sbrollini A, Gripenstedt S, Adams R, Bleijenberg E, Kirchhof CJHJ, Alizadeh Dehnavi R, Burattini L, de Winter RJ, Macfarlane PW, Postema PG, Man S, Scherptong RWC, Schalij MJ, Maan AC, Swenne CA. Abstract