Prof. dr. M.J. Schalij

Prof. dr. M.J. (Martin Jan) Schalij is cardioloog en heeft als aandachtsgebieden hartritmestoornissen en interventiecardiologie. In 1988 promoveerde hij op het onderwerp "Anisotropic conduction and ventricular tachycardia". In 1992 rondde hij zijn opleiding als cardioloog af in het Leids Universitair Medisch Centrum, waar hij sindsdien werkzaam is. Van juli 2011 t/m december 2020 was Schalij afdelingshoofd en opleider van de afdeling Hartziekten van het LUMC. Onder zijn leiding is gestart met het ontwikkelen van de regionale zorgpaden waarbij het MISSION! acuut infarct, gestart in 2004, behoort tot de meest succesvolle zorginnovaties in de cardiologie. Sinds 1 januari 2021 is prof. dr. Martin Jan Schalij als bestuurder toegetreden tot de Raad van Bestuur van het LUMC en is hij nog een dag per week werkzaam als cardioloog.

Top-cited publications

1342 times cited (±102/year) Source: EuropePMC

European heart journal, Volume 31, Issue 20, 29 5 2010, Pages 2501-2555 Guidelines on myocardial revascularization. Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Wijns W, Kolh P, Danchin N, Di Mario C, Falk V, Folliguet T, Garg S, Huber K, James S, Knuuti J, Lopez-Sendon J, Marco J, Menicanti L, Ostojic M, Piepoli MF, Pirlet C, Pomar JL, Reifart N, Ribichini FL, Schalij MJ, Sergeant P, Serruys PW, Silber S, Sousa Uva M, Taggart D. Abstract


692 times cited (±37/year) Source: EuropePMC

Journal of the American College of Cardiology, Volume 44, Issue 9, 1 1 2004, Pages 1834-1840 Left ventricular dyssynchrony predicts response and prognosis after cardiac resynchronization therapy. Bax JJ, Bleeker GB, Marwick TH, Molhoek SG, Boersma E, Steendijk P, van der Wall EE, Schalij MJ. Abstract


454 times cited (±26/year) Source: EuropePMC

Circulation, Volume 113, Issue 7, 13 2 2006, Pages 969-976 Effect of posterolateral scar tissue on clinical and echocardiographic improvement after cardiac resynchronization therapy. Bleeker GB, Kaandorp TA, Lamb HJ, Boersma E, Steendijk P, de Roos A, van der Wall EE, Schalij MJ, Bax JJ. Abstract


Most recent publications

28 Sep 2023

Heart (British Cardiac Society), Volume 109, Issue 20, 28 4 2023, Pages 1525-1532 Tolerability and beneficial effects of sacubitril/valsartan on systemic right ventricular failure. Nederend M, Kiès P, Regeer MV, Vliegen HW, Mertens BJ, Robbers-Visser D, Bouma BJ, Tops LF, Schalij MJ, Jongbloed MRM, Egorova AD. Abstract


30 Aug 2023

Journal of clinical medicine, Volume 12, Issue 17, 30 5 2023, Pages 5654 One-Year Mortality in Patients Undergoing an Implantable Cardioverter Defibrillator or Cardiac Resynchronization Therapy Pulse Generator Replacement: Identifying Patients at Risk. Feijen M, Egorova AD, Kuijken T, Bootsma M, Schalij MJ, van Erven L. Abstract


20 Jul 2023

Journal of clinical medicine, Volume 12, Issue 14, 20 3 2023, Pages 4798 Catheter-Based Techniques for Addressing Atrioventricular Valve Regurgitation in Adult Congenital Heart Disease Patients: A Descriptive Cohort. El Bouziani A, Witte LS, Bouma BJ, Jongbloed MRM, Robbers-Visser D, Straver B, Beijk MAM, Kiès P, Koolbergen DR, van der Kley F, Schalij MJ, de Winter RJ, Egorova AD. Abstract