Prof. dr. M.J. Schalij

Prof. dr. M.J. (Martin Jan) Schalij is cardioloog en heeft als aandachtsgebieden hartritmestoornissen en interventiecardiologie. In 1988 promoveerde hij op het onderwerp "Anisotropic conduction and ventricular tachycardia". In 1992 rondde hij zijn opleiding als cardioloog af in het Leids Universitair Medisch Centrum, waar hij sindsdien werkzaam is. Van juli 2011 t/m december 2020 was Schalij afdelingshoofd en opleider van de afdeling Hartziekten van het LUMC. Onder zijn leiding is gestart met het ontwikkelen van de regionale zorgpaden waarbij het MISSION! acuut infarct, gestart in 2004, behoort tot de meest succesvolle zorginnovaties in de cardiologie. Sinds 1 januari 2021 is prof. dr. Martin Jan Schalij als bestuurder toegetreden tot de Raad van Bestuur van het LUMC en is hij nog een dag per week werkzaam als cardioloog.

Top-cited publications

2585 times cited (±239/year) Source: Scopus

European heart journal, Volume 31, Issue 20, 29 5 2010, Pages 2501-2555 Guidelines on myocardial revascularization. Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Wijns W, Kolh P, Danchin N, Di Mario C, Falk V, Folliguet T, Garg S, Huber K, James S, Knuuti J, Lopez-Sendon J, Marco J, Menicanti L, Ostojic M, Piepoli MF, Pirlet C, Pomar JL, Reifart N, Ribichini FL, Schalij MJ, Sergeant P, Serruys PW, Silber S, Sousa Uva M, Taggart D. Abstract


915 times cited (±55/year) Source: Scopus

Journal of the American College of Cardiology, Volume 44, Issue 9, 1 1 2004, Pages 1834-1840 Left ventricular dyssynchrony predicts response and prognosis after cardiac resynchronization therapy. Bax JJ, Bleeker GB, Marwick TH, Molhoek SG, Boersma E, Steendijk P, van der Wall EE, Schalij MJ. Abstract


440 times cited (±29/year) Source: EuropePMC

Circulation, Volume 113, Issue 7, 13 2 2006, Pages 969-976 Effect of posterolateral scar tissue on clinical and echocardiographic improvement after cardiac resynchronization therapy. Bleeker GB, Kaandorp TA, Lamb HJ, Boersma E, Steendijk P, de Roos A, van der Wall EE, Schalij MJ, Bax JJ. Abstract


Most recent publications

19 Apr 2021

Journal of cardiovascular magnetic resonance : official journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, Volume 23, Issue 1, 19 3 2021, Pages 46 Normal and reference values for cardiovascular magnetic resonance-based pulse wave velocity in the middle-aged general population. van Hout MJ, Dekkers IA, Westenberg JJ, Schalij MJ, Widya RL, de Mutsert R, Rosendaal FR, de Roos A, Jukema JW, Scholte AJ, Lamb HJ. Abstract


16 Mar 2021

Frontiers in cardiovascular medicine, Volume 8, 16 3 2021, Pages 644193 Validation and Feasibility of Echocardiographic Assessment of Systemic Right Ventricular Function: Serial Correlation With MRI. Zandstra TE, Jongbloed MRM, Widya RL, Ten Harkel ADJ, Holman ER, Mertens BJA, Vliegen HW, Egorova AD, Schalij MJ, Kiès P. Abstract


09 Mar 2021

Pacing and clinical electrophysiology : PACE, Volume 44, Issue 4, 9 2 2021, Pages 657-666 The prognostic value of J-wave pattern for recurrence of ventricular tachycardia after catheter ablation in patients with myocardial infarction. Naruse Y, de Riva M, Watanabe M, Wijnmaalen AP, Venlet J, Timmer M, Schalij MJ, Zeppenfeld K. Abstract