Prof. dr. M.J. Schalij

Prof. dr. M.J. Schalij

Prof. dr. M.J. (Martin Jan) Schalij is cardioloog en heeft als aandachtsgebieden hartritmestoornissen, interventiecardiologie en kwaliteit en veiligheid van zorg.

In 1988 promoveerde hij op het onderwerp "Anisotropic conduction and ventricular tachycardia". In 1992 rondde hij zijn opleiding als cardioloog af in het Leids Universitair Medisch Centrum, waar hij sindsdien werkzaam is.

Sinds juli 2011 is hij afdelingshoofd en opleider van de afdeling Hartziekten van het LUMC. Onder zijn leiding worden alle diagnostiek en behandelingen uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken op het gebied van interventiecardiologie, zoals het implanteren en het repareren van een van de hartkleppen middels een katheterinterventie. Tevens is onder zijn leiding gestart met het ontwikkelen van de regionale zorgpaden waarbij het MISSION! acuut infarct, gestart in 2004, behoort tot de meest succesvolle zorginnovaties in de cardiologie. 

Belangrijke onderwerpen voor de komende jaren zijn het betaalbaar houden van de zorg en het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg veilig, effectief en transparant moet zijn. Met andere woorden: de patiënt die aan onze zorg is toevertrouwd moet er op kunnen vertrouwen dat wij helder zijn over onze resultaten, ons uiterste doen om veilige zorg te leveren en dat wat wij doen effectief is! 

Top-cited publications

2487 times cited (±285/year) Source: Scopus

European heart journal, Volume 31, Issue 20, 29 August 2010, Pages 2501-2555 Guidelines on myocardial revascularization. Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), Wijns W, Kolh P, Danchin N, Di Mario C, Falk V, Folliguet T, Garg S, Huber K, James S, Knuuti J, Lopez-Sendon J, Marco J, Menicanti L, Ostojic M, Piepoli MF, Pirlet C, Pomar JL, Reifart N, Ribichini FL, Schalij MJ, Sergeant P, Serruys PW, Silber S, Sousa Uva M, Taggart D. Abstract


891 times cited (±61/year) Source: Scopus

Journal of the American College of Cardiology, Volume 44, Issue 9, 01 November 2004, Pages 1834-1840 Left ventricular dyssynchrony predicts response and prognosis after cardiac resynchronization therapy. Bax JJ, Bleeker GB, Marwick TH, Molhoek SG, Boersma E, Steendijk P, van der Wall EE, Schalij MJ. Abstract


420 times cited (±32/year) Source: EuropePMC

Circulation, Volume 113, Issue 7, 13 February 2006, Pages 969-976 Effect of posterolateral scar tissue on clinical and echocardiographic improvement after cardiac resynchronization therapy. Bleeker GB, Kaandorp TA, Lamb HJ, Boersma E, Steendijk P, de Roos A, van der Wall EE, Schalij MJ, Bax JJ. Abstract


Most recent publications

22 Mrt 2019

International journal of cardiology, Volume 287, 22 March 2019, Pages 211 Corrigendum to "Dexamethasone-eluting stents for the prevention of in-stent restenosis: Evidence for a differential effect in insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetic patients" [Int. J. Cardiol. 124 (2008) 166-171]. van der Hoeven BL, Pires NMM, Warda HM, Putter H, Quax PHA, Schalij MJ, Jukema JW. Abstract


18 Mrt 2019

Journal of cardiovascular electrophysiology, 18 March 2019 Optimizing ablation duration using dormant conduction to reveal incomplete isolation with the second generation cryoballoon: A randomized controlled trial. Keçe F, Riva M, Naruse Y, Alizadeh Dehnavi R, Wijnmaalen AP, Schalij MJ, Zeppenfeld K, Trines SA. Abstract


18 Mrt 2019

Circulation, 18 March 2019 Prophylactic Use of Implantable Cardioverter-Defibrillators in the Prevention of Sudden Cardiac Death in Dialysis Patients: The Prospective Randomized Controlled ICD2 Trial. Jukema JW, Timal RJ, Rotmans JI, Hensen LCR, Buiten MS, de Bie MK, Putter H, Zwinderman AH, van Erven L, Krol-van Straaten MJ, Hommes N, Gabreëls B, van Dorp W, van Dam B, Herzog CA, Schalij MJ, Rabelink TJ, ICD2 Trial Investigators. Abstract