Dr. M.L. Antoni

Dr. M.L. Antoni

Dr. M.L. (Louisa) Antoni is cardioloog in opleiding.

In 2008 heeft zij haar studie geneeskunde afgerond waarna zij gestart is met promotie onderzoek op de afdeling Hartziekten in het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2012 promoveerde zij op het onderwerp "Improving risk stratification after acute myocardial infarction: focus on emerging applications of echocardiography”. Bij dit onderzoek werd bij een grote groep patiënten met een acuut hartinfarct onderzocht wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van hartfalen en voor de overleving op de lange termijn. Hierbij werd zowel naar gekeken naar klinische als echocardiografische factoren.

Louisa Antoni zal in 2017 haar opleiding tot cardioloog afronden met als aandachtsgebied niet-invasieve beeldvorming en hartfalen.