Wat betekent het wanneer het gehalte Alpha-1-antitrypsine tussen de 0,5 en 2,0 gr/L ligt?

 

Waarschijnlijk bevat uw chromosoom dan 1 normaal gen (type M genaamd) en 1 afwijkend gen, bijvoorbeeld het type Z gen. U heeft dan type MZ alpha1-antitrypsine. Bij mensen die nooit gerookt hebben is het type MZ niet aantoonbaar verbonden met een longziekte, maar rokers met type MZ hebben een verhoogde kans op ontwikkelen van longemfyseem. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat individuen met M/Z ook meer kans hebben op leverschade, met name als er ook sprake is van een andere mogelijke oorzaak voor leverschade. Maar de kans op leverschade is  bij M/Z veel kleiner dan bij Z/Z individuen.