Nationaal expertisecentrum

 

Tussen 2015 en 2021 was het aandachtsgebied alfa-1-antitrypsine deficiëntie van de afdeling Longziekten van het LUMC door de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU) erkend als enig nationaal expertisecentrum voor zowel long- als leverziekten bij alfa-1-antitrypsine deficiëntie (AATD). In 2022 wordt een verlengingsaanvraag ingediend met een duidelijke omschrijving van het zorgpad in het LUMC dat is ontwikkeld voor deze patiëntenpopulatie, waar diagnose- en behandelopties met patiënten besproken worden na verwijzing door huisartsen of medisch specialisten uit andere ziekenhuizen in Nederland.