Deelname wetenschappelijk onderzoek

 

Het is mogelijk om vrijwillig deel te nemen aan onderzoek naar effecten van nieuwe medicijnen.

Longziekten

Momenteel wordt onderzoek verricht naar het effect van inhalatie van alfa-1-antitryspine bij patiënten met mild tot matig emfyseem. Nieuwe patiënten kunnen nog deelnemen.

Leverziekten

Patiënten met de leveraandoening fibrose ten gevolge van AATD komen in aanmerking voor RNA-silencing. Nieuwe patiënten kunnen nog deelnemen. Informatie over de studie kunt u vinden via deze link.