Ballondilatatie van de hartklep

Met een ballondilatatie kan een vernauwing van een van de hartkleppen van het hart verholpen worden. Een vernauwing van een hartklep, een klepstenose, kan ontstaan door verkalking van de klep bij veroudering of bijvoorbeeld door acuut reuma. De klachten bestaan vaak uit benauwdheidsklachten bij inspanning.

Een ballondilatatie is mogelijk bij alle hartkleppen, maar meestal betreft het een vernauwing van de aortaklep of mitralisklep. Door de klep met de ballon te verwijden wordt de bloedstroom weer normaal en verdwijnen de klachten.

Voor de behandeling

Voor een percutane ballondilatatie wordt u 1 of 2 dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. U kunt uw medicijnen innemen zoals u dat gewend bent. Diabetespatiënten moeten in sommige gevallen hun medicatie aanpassen. Als dit bij u het geval is, zal uw arts dit met u bespreken.

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals de antistollingsmiddelen Marcoumar en Acenocoumarol, moet u de trombosedienst op de hoogte stellen van uw opname in het ziekenhuis.

De behandeling vindt plaats met röntgenstraling. Als u zwanger bent, is deze behandeling daarom niet geschikt.

De behandeling

Tijdens het onderzoek ligt u op een behandeltafel. U wordt, vanwege het steriel werken, voor een deel afgedekt met een laken. Vanuit de lies wordt na een lokale verdoving de liesslagader of de ader aangeprikt. Hierna kan via een buisje een slangetje met daarop een ingevouwen ballon naar het hart worden gevoerd waarmee de behandeling kan worden uitgevoerd. Er zal soms ook via een tweede buisje in de ader een tijdelijke pacemakerdraad in het hart worden gelegd. De ballon wordt ter hoogte van de klep gelegd. Door deze op te blazen kunnen de verkleefde klepbladen worden gespleten. Met een echo wordt gecontroleerd of de vernauwing succesvol is verholpen. 

Er blijft met deze behandeling een geringe vernauwing aanwezig. De klachten zullen echter tijdelijk verholpen zijn.

Als het onderzoek klaar is, wordt het buisje uit de slagader verwijderd. Hierna wordt het bloedvat dichtgedrukt en wordt een drukverband aangebracht om het bloeden te stoppen. Dit verband blijft een aantal uur zitten om te zorgen dat het bloedvat goed kan genezen. U dient die tijd op uw rug te blijven liggen. 

Na de behandeling

Als u naar huis gaat moet u, om te zorgen dat het bloedvat goed herstelt, een aantal dagen het aangeprikte been zo min mogelijk belasten. U mag niet sporten, een aantal dagen niet autorijden en ook niet zwaar tillen.

Aangezien er via een bloedvat katheters naar het hart worden opgevoerd, is het belangrijkste risico het ontstaan van bloedingen. Vaak blijven deze beperkt tot een blauwe plek op de plaats van het aanprikken. Het risico is aanwezig dat er ook een lekkage van de klep ontstaat door de dilatatie. Met een echo van het hart wordt dit voor ontslag gecontroleerd.