Hartkatheterisatie

Bij een hartkatheterisatie wordt met behulp van röntgenstraling en contrastvloeistof een afbeelding van de kransslagaderen van het hart verkregen. Ook kan de linkerhartkamer in beeld gebracht worden en kan de druk in het hart worden gemeten. Op deze manier kunnen vernauwingen in de kransslagaderen gezien worden. Deze vernauwingen kunnen de oorzaak zijn van klachten zoals pijn op de borst.

Het onderzoek wordt niet alleen uitgevoerd wanneer u klachten heeft. Ook voor bijvoorbeeld een operatie aan de hartkleppen zal een hartkatheterisatie worden uitgevoerd.

Voorbereiding

Bijzondere voorbereidingen zijn voor dit onderzoek niet nodig. U moet erop rekenen dat u voor het onderzoek de hele dag in het ziekenhuis bent. Bent u zwanger, meldt u dit dan. Tijdens de hartkatheterisatie wordt namelijk gebruik gemaakt van röntgenstraling die voor uzelf niet schadelijk is, maar wel voor het ongeboren kind.

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. U kunt uw medicijnen innemen zoals u dat gewend bent. Wanneer u suikerziekte heeft, moet in sommige gevallen uw medicatie aangepast worden. Als dit bij u het geval is, zal uw arts dit met u bespreken. Wanneer u antistollingsmedicijnen gebruikt, zoals Marcoumar en Sintrommitis, moet u de trombosedienst op de hoogte stellen van uw opname in het LUMC. Als u allergisch bent voor contrastvloeistof, moet u dit van tevoren aangeven. Wanneer u een verminderde nierfunctie heeft, dient u vanwege de belasting van de contrastvloeistof voorbehandeld te worden.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een behandeltafel. U wordt, vanwege het steriel werken voor een deel afgedekt met een laken. Bij het onderzoek is het nodig toegang te krijgen tot de bloedvaten. De cardioloog doet dit door in de lies of in de pols in de slagader te prikken en een dun buisje te plaatsen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Hierna kunnen via dit buisje slangetjes naar het hart worden gevoerd waarmee metingen kunnen worden verricht en waardoor contrastvloeistof kan worden gespoten. Wanneer de cardioloog de contrastvloeistof in een kransslagvat spuit, maakt hij daar met de röntgenstraling filmopnames van. De contrastvloeistof kan een warm gevoel geven wanneer het ingespoten wordt. Hierna volgt in sommige gevallen ook een behandeling.

Als het onderzoek klaar is, wordt het buisje uit de slagader verwijderd. Hierna moet om te voorkomen dat u blijft bloeden, het prikgat van de slagader een tijd lang dichtgedrukt worden. Vervolgens wordt een drukverband aangebracht dat een aantal uur blijft zitten om te zorgen dat het bloedvat goed kan genezen. Als u in de lies bent geprikt, krijgt u in plaats daarvan soms een oplosbaar plugje of u dient in die tijd op uw rug te blijven liggen. Na een aantal uur mag het verband eraf. Als het bloedvat goed dicht is, mag u vervolgens naar huis.

Nazorg

Als u naar huis gaat moet u, om te zorgen dat het bloedvat goed herstelt, een aantal dagen het been waarin de lies is aangeprikt zo min mogelijk belasten. Hoewel de kans klein is, kan er soms een nabloeding ontstaan. U dient daarom de eerste week voorzichtig te zijn met inspanningen. U mag niet sporten, een aantal dagen niet autorijden en ook niet zwaar tillen.

Mogelijke complicaties

Doordat er via een bloedvat katheters naar het hart worden gebracht, kunnen er bloedingen ontstaan. Vaak blijven deze beperkt tot een blauwe plek op de plaats van het aanprikken. De kans op andere complicaties is een stuk kleiner, maar er kan schade aan het hart ontstaan, of er kunnen ritmestoornissen ontstaan. Ook kan er een beroerte voorkomen. 

Meer informatie

Informatie van de Hartstichting