CT-scan van de kransslagaders

Wat is een CT-scan van de kransslagaders?

Met behulp van röntgenstraling wordt het hart in plakken in beeld gebracht waarna met de computer een driedimensionaal beeld van het hart verkregen wordt. Zo krijgt de cardioloog een goed en gedetailleerd beeld van de vorm van het hart en het verloop van de kransslagvaten.

Daarnaast laat de scan eventuele vernauwingen door atherosclerose in de kransslagader zien en kan de aanwezigheid en ernst van verkalkingen (ofwel calcium) in de kransslagvaten beoordeeld worden. Het calcium laat geen röntgenstraling door en is als een witte vlek op de scan zichtbaar. Het resultaat wordt uitgedrukt in de zogeheten "calciumscore".

Voorbereiding

Er zijn geen bijzondere voorbereidingen voor dit onderzoek nodig. Wel is het van belang dat u drie uur van te voren nuchter bent (dus niks hebt gegeten of gedronken) en vanaf 24 uur voor het onderzoek geen koffie, thee, chocolade en cola meer inneemt. Als u zwanger bent, moet u dit van tevoren aangeven. Tijdens de CT-scan wordt namelijk gebruik gemaakt van röntgenstraling die voor uzelf niet heel schadelijk is, maar wel voor het ongeboren kind.

Op de dag van het onderzoek neemt u uw medicijnen in zoals u dat gewend bent. Het is voor de kwaliteit van het onderzoek van belang dat de hartslag zo rustig mogelijk is. Het kan zijn dat uw eigen cardioloog u ter voorbereiding al voor enkele dagen een bètablokker heeft voorgeschreven. Indien u diabetes heeft, moet u in sommige gevallen uw medicatie aanpassen. Als dit bij u het geval is, zal uw arts dit met u bespreken.

Omdat er tijdens het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof krijgt u een infuusnaaldje in uw hand of arm. Als u allergisch bent voor contrastvloeistof, geeft u dit dan van te voren aan.

Als u een sterk verminderde nierfunctie heeft, dient u vanwege de belasting van de contrastvloeistof voorbehandeld te worden.

Het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek wordt uw hartslag en bloeddruk gemeten. Indien uw hartslag te hoog is, krijgt u een hartslagverlager toegediend. Dit is nodig ten behoeve van de kwaliteit van het onderzoek. De opnames worden gemaakt als het hart even ontspant, hoe langer deze rustfase duurt, hoe minder kans er is op een bewogen opname.

De laborant zal u vragen om plaats te nemen op de onderzoekstafel. Deze tafel zal langzaam in een tunnel schuiven. In de tunnel bevindt zich een röntgenbuis waarmee foto's worden gemaakt. Deze buis draait tijdens het maken van de foto's rond. Dit veroorzaakt wat lawaai maar hier voelt u niets van.

Meestal wordt er contrastvloeistof gebruikt, dit zal via het infuus worden ingespoten. Dit geeft een wat warm gevoel. De contrastvloeistof verlaat het lichaam uiteindelijk via de urine. Daarom is het verstandig om na het onderzoek een paar extra glazen water te drinken. Tijdens het onderzoek kan het zijn dat uw nog een kortwerkende vaatverwijder krijgt toegediend onder de tong zodat de kransslagvaten wijd open gaan staan. Hier kunt u wat licht in het hoofd van worden en wat hoofpijn van krijgen, maar dit gaat snel weer over.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

Het onderzoek moet zorgvuldig geanalyseerd worden door de radioloog en de cardioloog gespecialiseerd in CT-scans van het hart. U krijgt de uitslag tijdens het volgende polikliniekbezoek van uw eigen cardioloog.

Wat zijn de risico’s, bijwerkingen en complicaties?

  • Voor een CT-scan wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. In grote hoeveelheden kan dit schadelijk zijn. De hoeveelheid straling die wordt gebruikt bij een CT-scan is beperkt en dat betekent dat dit over het algemeen niet schadelijk is voor u.
  • Het kan zijn dat u allergisch bent voor contrastvloeistof. Meldt dit als u dit van tevoren al weet, dan kunnen de nodige maatregelen worden getroffen. Als u niet bekend bent met een contrastallergie, maar dit treedt toch op, dan zal de arts u medicatie toedienen om de allergische reactie te behandelen. Soms is het nodig om even opgenomen te worden in het ziekenhuis afhankelijk van de ernst van de allergische reactie.
  • Als u een verminderde nierfunctie heeft, dan kan dit door het toedienen van contrastvloeistof verergeren. Zo nodig worden de nieren voorbereid op het onderzoek door wat extra vocht voor en na het onderzoek toe te dienen via een infuus. Het kan zijn dat het nodig is om enkele dagen na de CT-scan de nierfunctie te controleren door nogmaals een bloedonderzoek te verrichten. Als dit bij u nodig is, zal uw cardioloog dit met u afspreken.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis. Door de contrastvloeistof kunt u zich een beetje misselijk voelen, maar dit kan geen kwaad.  Door de hartslagverlager en de vaatverwijdende medicatie kan u wat licht in het hoofd worden en soms wat hoofdpijn krijgen. Dit gaat vanzelf weer over als de medicatie is uitgewerkt.

Behandelteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant. Voorafgaand aan het onderzoek kan het zijn dat een arts van de afdeling hartziekten uw hartslag en bloeddruk controleert. Deze arts bepaalt of het nodig is om u extra hartslagverlagende medicatie toe te dienen. Ook geeft deze arts u tijdens het onderzoek de vaatverwijdende medicatie onder de tong, die ervoor zorgt dat de kransslagaderen wijd open gaan staan.

Meer informatie

Meldt het als u zwanger bent of borstvoeding geeft, het kan zijn dat het onderzoek dan niet doorgaat.