Mitralisklepstenose

Een mitralisklepstenose is een vernauwing van de hartklep tussen de linkerboezem en de linkerkamer van het hart (de mitralisklep). 

Wat is de oorzaak?

De belangrijkste oorzaak van een mitralisklepstenose is acuut reuma -een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie-, waarbij de mitralisklep door het ontstekingsproces aangetast kan raken. Door verlittekening en bindweefselvorming raakt de klep vernauwd.

Diagnose

Hartklepafwijkingen kunnen lang onopgemerkt blijven. De klepafwijking wordt soms bij toeval ontdekt doordat bijvoorbeeld een ruisje aan het hart wordt gehoord. De klachten van een mitralisklepstenose bestaan uit het afnemen van het inspanningsvermogen waarbij benauwdheidsklachten optreden. Ook kunnen er ritmestoornissen optreden.

Aanvullende diagnostiek 
Een klepafwijking is vaak te horen als een ruisje aan het hart, te beluisteren met een stethoscoop. Het belangrijkste onderzoek om een afwijking van de hartkleppen te beoordelen is door middel van een echo van het hart. Voor een nog duidelijkere afbeelding van de hartklep, of om de afwijking exact te bekijken, kan het nodig zijn ook een echo via de slokdarm te maken. Als er besloten wordt de klep te opereren, zullen er aanvullende onderzoeken verricht worden.

Behandeling

De behandeling van een mitralisklepstenose bestaat uit het verhelpen van de vernauwing via een ingreep via de bloedvaten, een percutane ballondilatatie. Bij deze behandeling wordt via de bloedvaten in de lies een slang met een ballon naar het hart opgevoerd. Door de ballon op te blazen op de plek van de vernauwing kan deze splijten. De klep kan dan vaak weer voldoende functioneren. Een andere methode is een chirurgische ingreep. Hierbij kan de klep gespleten worden of vervangen worden door een kunstklep.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Meer informatie

De website www.hartklepkeuze.nl geeft u praktische informatie over hartklepafwijkingen, hartklepprothesen en de operatie.

Als u aan uw aortaklep of mitralisklep geopereerd moet worden, dan kunt u op deze website de 'Hartklepkeuzehulp' doorlopen. Met behulp van deze keuzehulp leert u meer over de verschillende hartklepprothesen en wat dat voor u persoonlijk betekent. Zo kunt u goed geïnformeerd samen met uw arts een keuze maken.