Short stay Hartziekten, dagbehandeling

De afdeling Hartziekten beschikt over twee Short Stay locaties (J9-R en C9-Q) waar patiënten opgenomen worden voor onderzoek/behandeling in dagopname.

U wordt op de Short Stay opgenomen voor het ondergaan van onder andere een stressechocardiografie, cardioversie, ICD/ -pacemakervervanging, hartkatheterisatie, dotterbehandeling of ILR plaatsing (Implantable Loop Recorder).

Voor de opname

U komt voor een dagopname, dus u heeft geen extra kleding nodig. Mocht de planning telefonisch aan u hebben aangegeven dat u een nacht moet blijven, dan kunt u wat extra kleding meenemen. U wordt dan verzocht een klein tasje mee te nemen, omdat er op de afdeling weinig ruimte is om spullen op te bergen. Er zijn kluisjes aanwezig. Echter wordt u verzocht om waardevolle spullen thuis te laten.

Tijdens de opname

Team
Het team bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, verpleegkundigen (in opleiding) en servicemedewerkers.

Opname op de afdeling
Beide Short Stay afdelingen beschikken over 5 opname plekken. Dit betreft 5-persoons kamers (bed of stoel).

Bij de start van uw opname volgt een opnamegesprek met de verpleegkundige waarin aan u uitgelegd wordt wat er precies gaat gebeuren. Er wordt bloed afgenomen, er wordt een ECG gemaakt en indien nodig wordt bloed afgenomen en/of wordt u aangesloten aan de monitor. U heeft een gesprek met de arts-assistent. Zodra alles voor uw behandeling gereed is, wordt u vervoerd naar het Cardiovasculair Interventiecentrum (CVIC). Daar komt u op de Holding binnen, waarna de behandeling op een van de behandelkamers zal plaatsvinden. Na de behandeling komt u weer op de Holding waarna u terug wordt gebracht naar de afdeling. Hier wordt uw hartritme, bloeddruk en saturatie gemonitord. Het verschilt per procedure hoe lang u nog op de afdeling verblijft na de procedure. De totale opnameduur ligt gemiddeld tussen de 4 en 6 uur. Na ontslag wordt u door uw contactpersoon opgehaald en gaat u naar huis. Indien u een nacht moet blijven dan wordt u naar de verpleegafdeling Hartziekten gebracht.

Medicijnen gebruiken tijdens uw opname
Indien u voor een behandeling komt waarvoor een ‘roesje’ nodig is, dan zal deze worden toegediend door de arts-assistent. U zal daarna uitslapen op de Short Stay, waarbij uw hartritme, bloeddruk en saturatie continu worden gemonitord.

Behandeling
De elektrische cardioversie (ECV) behandelingen vinden plaats op de afdeling zelf. Overige procedures vinden plaats op het CVIC. U wordt middels patiëntenvervoer en/of de verpleegkundige naar het CVIC op de 4e etage gebracht.

Maaltijden tijdens uw opname
Er wordt eten voor u verzorgd wanneer u na de behandeling weer terug op de afdeling en wakker bent.

Na de opname

Tijdens het ontslaggesprek neemt uw behandelend arts uw medicatie met u door. Het kan zijn dat nieuwe medicatie opgestart dient te worden en/of eerdere medicatie gestopt. Nieuwe medicatie kunt u bij de apotheek ophalen middels een recept dat u tijdens het ontslaggesprek ontvangt.

Indien bij u een ILR is geplaatst, dan heeft u het ontslaggesprek met de pacemakertechnicus. De technicus zal uw loop recorder op dat moment activeren.

Volg de instructies op die u bij uw ontslaggesprek meekrijgt. Krijgt u klachten die te maken hebben met de ingreep? Neem dan contact op met de afdeling waar u bent behandeld of met de verpleegafdeling. U krijgt hiervoor een telefoonnummer mee als u vertrekt uit het LUMC. Voor andere klachten neemt u contact op met de huisarts. In het geval van spoed belt u 112.

Bezoekers en naasten

U kunt tijdens een dagopname geen bezoek ontvangen. U kunt uw familie en naasten zelf van informatie voorzien wanneer u uw mobiel meebrengt naar de dagopname. U dient voor uw opname één contactpersoon aan ons doorgeven, die wij, met uw toestemming, op de hoogte brengen van bijzonderheden en wanneer u naar huis kunt en/of opgehaald kunt worden.
Indien noodzakelijk is één begeleider toegestaan (bijvoorbeeld in het geval van minderjarige kinderen, kwetsbare ouderen of als u vanwege medisch noodzakelijke redenen begeleiding nodig heeft).    

Post is niet wenselijk bij dagopname.

 Team Short stay

Verpleegkundig teamleider:

R.J. (Rob) van Assema


Supervisor:

Drs. J. (José) Montero


Verpleegkundigen:

Kiki van Beelen

Danielle van Baardwijk

Evelien Caron  

Jorieke Huizing

Yvonne Heemskerk - Albers

Ramona van der Lee - van der Meer

Samantha Neuteboom

Marleen Peet

Denise Rietkerk

Patty van Rijswijk

Rosanne Schreuder

Dorien Smits

Diana Willers

Soraya van der Zwaan - Uilenberg

Contact en locatie

Short Stay J9-R
Locatie: J9-R
Routenummer: 694
Telefoonnummer: 071-5263714
Telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur.

Short Stay C9-Q
Locatie: C9-Q
Routenummer: 246 
Telefoonnummer: 071-5265664
Telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur.