Verpleegafdeling Longziekten

De kliniek Longziekten bevindt zich op C8-P (routenummer 235). Het team van de Longziekten bestaat uit verpleegkundigen, secretaresses, voedingsassistenten en een zorgassistent. Het is een enthousiast team dat de dagelijkse zorg op zich neemt van geplande en acute opnames (onder andere via het centrum eerste hulp (CEH), polikliniek of via de Acute Opname Afdeling (AOA)).

De afdeling beschikt over 11 bedden. Daarnaast zijn er spoedbedden voor longpatiënten beschikbaar op de Acute Opname Afdeling (AOA) en 2 reguliere bedden op de J8-Q (KNO).

De opnames bestaan uit patiënten die komen voor invasieve procedures, zoals CT-geleide longpuncties, behandeling van longkanker (chemotherapie), instellen van non-invasieve ondersteuning van de ademhaling (CPAP of BiPAP), (geplande) longoperaties en andere behandelingen of systematische analyses. Op de afdeling zijn verschillende (paramedische) disciplines werkzaam, zoals de fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en de diëtisten. Zij zetten zich in om de zorg rondom de patiënten verder te optimaliseren.

Dankzij de nauwe samenwerking met de afdeling Thoraxchirurgie Longziekten zijn wij in staat om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen binnen de Longziekten. Dagelijks nemen wij daarbij bijvoorbeeld de patiënten over van de afdeling intensive zorg en Thoraxchirurgie (patiënten na een longoperatie)

Bezoektijden

De bezoektijden van de verpleegafdeling Longziekten zijn van 14:30 tot 20:00 uur. Bij uitzondering kan in overleg met de verpleegkundige worden afgeweken van deze bezoektijden. Wij vragen u buiten bezoektijden zich eerst te melden bij de secretaresse. 

Team Verpleegafdeling Longziekten

Teamleider verpleging:

Gerard Kuper

Telefonische bereikbaarheid

In de maanden juli t/m september zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 11.30 uur.