Longkanker

Sinds 2017 is thoracale oncologie een belangrijk aandachtsgebied van de afdeling longziekten in het LUMC. Patiënten met een verdenking op, of een reeds gediagnosticeerd longkanker, krijgen in het LUMC een behandeling volgens de laatste (inter)nationale richtlijnen en ontwikkelingen. Dit op een persoonlijke manier en in een omgeving waarbij de patiënt centraal staat.

Enkele kenmerken:

  • Zorgpad sneldiagnostiek: een snelle diagnose en behandelplan.
  • Uitgebreide diagnostische technieken zijn bij ons beschikbaar zoals bijvoorbeeld: bronchoscopie, endobronchiale echografie, trans thoracale biopsie en thoracoscopie.
  • Longkankerzorg is multidisciplinair. Een behandelteam van longartsen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en nucleair geneeskundige en pathologen is beschikbaar in het LUMC, alles onder 1 dak.
  • Alle behandelmodaliteiten zijn beschikbaar zoals immunotherapie, doelgerichte therapie bij specifieke mutaties, chemotherapie, radiotherapie en chirurgie.
  • Poliklinische zorg door longartsen en verpleegkundig specialisten; laagdrempelig contact.
  • Nauwe samenwerking met ondersteunende specialismen zoals: palliatief advies team, diëtisten en medisch psychologen.

Voor de patiënten is er de mogelijkheid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Met de verschuiving van de aandacht naar thoracale oncologie zijn de banden met name op onderzoeksgebied met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL) aangehaald. Twee hoogleraren longoncologie uit het AvL hebben inmiddels een deeltijd aanstelling in het LUMC, en twee van onze stafleden verrichten naast hun klinische taken promotieonderzoek gecoördineerd vanuit het AvL.