Diagnose

Bij het vermoeden op longkanker stelt de longarts u verschillende vragen en doet naast lichamelijk onderzoek verschillende aanvullende onderzoeken om de diagnose te kunnen stellen dan wel longkanker uit te sluiten. De onderzoeken zijn ook van belang om bij de diagnose longkanker te kunnen vaststellen in welk stadium de ziekte zich bevindt. Het stadium is belangrijk om te bepalen welke behandeling het meest geschikt voor u is.

De volgende onderzoeken kunnen bij u van toepassing zijn:

  • röntgenfoto van de longen
  • laboratoriumonderzoek
  • longfunctie
  • CT-scan
  • PET scan
  • bronchoscopie en biopsie
  • longpunctie
  • endo-echografie (via luchtweg of slokdarm)
  • biopsie door de chirurg middels operatie om de diagnose vast te stellen
  • CT of MRI hersenen bij vermoeden uitzaaiing

Uw longarts bespreekt welk onderzoek bij u van toepassing is en wat het inhoudt.