Wat is longkanker?

Longkanker is een kwaadaardige aandoening van de longen. Roken is in 90% van de gevallen de oorzaak. Longkanker wordt onderverdeeld in 2 hoofdsoorten; het kleincellig longcarcinoom en het niet-kleincellig longcarcinoom. Het niet-kleincellig longcarcinoom wordt weer onderverdeeld in plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en grootcellig ongedifferentieerd carcinoom. Ongeveer 20% van de gevallen betreft het kleincellig longcarcinoom. Het onderscheid tussen beide soorten kanker is belangrijk voor de behandeling.