Niet medicamenteuze behandelingen

 Fysiotherapie, revalidatie en diëtetiek

Om de conditie en spierkracht zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk uit te breiden, is blijven bewegen het advies. Soms is het aan te raden dit onder begeleiding van een fysiotherapeut te doen. Longfibrose is een chronische aandoening en wordt daarmee (vanaf de 21e behandeling) vergoed vanuit de basisverzekering AWBZ. Soms is een uitgebreidere ondersteuning nodig in de vorm van revalidatie, waarbij naast fysiotherapie ook voedingsadviezen en gesprekken met een psycholoog deel uit kunnen maken va de zorg.

Zuurstoftherapie

In een verder gevorderd stadium van een interstitiële longziekte kan zuurstoftherapie in de thuissituatie nodig zijn. Dit kan variëren van gebruik bij inspanning tot continu gebruik. Door toediening van extra zuurstof wordt het functioneren van uw organen (zoals hart, lever, nieren) ondersteund en voelt u zich vaak energieker.

Vaccinaties

Een andere vorm van ondersteunende zorg bij interstitiële longziekten, is preventief vaccineren tegen griep en pneumokokken. Deze vaccinaties verlopen via uw huisarts.

Longtransplantatie

In sommige ernstige gevallen waarbij geen behandeling meer mogelijk is, kan een longtransplantatie worden overwogen. Het traject van voorbereiding en de uiteindelijke transplantatie worden niet in het LUMC uitgevoerd. Verwijzing naar één van de longtransplantatiecentra (UMCG en Erasmus MC) vindt dan plaats.