Zorgpad

Afhankelijk van de verwijzing en de mogelijke diagnose, vinden uw onderzoeken en de eventuele behandeling plaats volgens een zogenaamd “zorgpad”. Dit is een gestandaardiseerde volgorde van gesprekken met uw zorgverleners en bezoeken aan het ziekenhuis. Voor de interstitiële longaandoeningen zijn de volgende zorgpaden gedefinieerd: