Diagnose

Vaak leiden de hiervoor genoemde stappen tot een (waarschijnlijkheids)diagnose. Er zijn vele verschillende vormen van ILD waarbij de oorzaak niet altijd bekend is; zie onderstaande figuren. Iedere diagnose kent een eigen te verwachten ziektebeloop en mogelijkheden in de behandeling. Daarom wordt de diagnose vaak besproken een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij ook andere specialisten betrokken zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de radioloog, reumatoloog en cardioloog. De uitkomsten van dit overleg worden met u besproken in een diagnosegesprek. Uw eigen behandelwensen en de medische mogelijkheden en adviezen worden in dit gesprek op elkaar afgestemd, waarna gedeelde besluitvorming (shared decision) leidt tot het uitvoeren van het behandelplan. 

figuur 1 behandeling

figuur 2 behandeling

 

Meer informatie over een aantal verschillende ILD diagnoses volgt