Stressechocardiografie

Wat is een stressechocardiografie?

Als u klachten heeft van druk op de borst of kortademigheid bij inspanning, kan het zijn dat dit komt door zuurstofgebrek in het hart, veroorzaakt door vernauwingen in de kransslagaderen. Om dit te onderzoeken kan uw cardioloog een stressecho-onderzoek aanvragen. Een stressecho-onderzoek geeft informatie over de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen; u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen. Als er zuurstofgebrek in het hart optreedt tijdens de nagebootste inspanning, dan knijpt dat deel van de hartspier minder goed samen. Dit is te zien middels een uitwendige echo.

Vanwege de voorbereidingen en de nazorg bij dit onderzoek wordt u kortdurend opgenomen op onze Short Stay afdeling, hier vindt ook het onderzoek plaats. 

Voorbereiding

Om de stresstest goed en betrouwbaar uit te voeren, dient u vanaf 48 uur van tevoren uw bètablokkers (oa: Metoprolol, Atenolol, Bizoprolol en Nebivolol) en verapamil of diltiazem niet meer te gebruiken. U mag de dag van het onderzoek normaal eten en drinken. Wij vragen u uw overige medicijnen en een algemeen overzicht van de medicijnen die u gebruikt mee te brengen.

U kunt het beste gemakkelijke kleding aantrekken of meenemen.

Het onderzoek

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

De inspanning (stress) wordt nagebootst door middel van medicijnen (Dobutamine en eventueel Atropine) die via een infuus toegediend worden. Deze medicijnen versterken de pompfunctie van het hart en verhogen de hartslag.

Voor en tijdens het onderzoek wordt er regelmatig een ECG gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. De medicijnen worden in oplopende snelheid via een infuus aan u toegediend om de maximale hartslag te bereiken. Dobutamine geeft u het gevoel dat u zich inspant. Na het bereiken van de maximale hartslag (deze wordt van tevoren berekend) wordt de laatste echo-opname gemaakt en de medicatietoediening wordt gestopt. Soms kan het noodzakelijk zijn een ander soort medicijn te geven (bètablokker) om uw hart weer helemaal tot rust te krijgen.

Tijdens toediening van Dobutamine kunt u pijn op de borst krijgen of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat u uw klachten onmiddellijk meldt aan het aanwezige personeel. Als de klachten erg heftig zijn kan de cardioloog besluiten de medicatie te stoppen. Dit is vervolgens vrij snel uitgewerkt.

De echografische opnames worden op de gebruikelijke wijze gemaakt. Er worden opnames in rust en tijdens stress gemaakt. Om de beeldkwaliteit van de echobeelden zo optimaal mogelijk te maken, wordt er soms een kleine hoeveelheid echo-contrastmiddel gegeven via het infuus. Dit is een soort melkachtige substantie met kleine eiwitbolletjes. Als dit wordt ingespoten via het infuus, dan wordt de binnenkant van het hart wit op de echo. Op deze manier kunnen de contouren van het hart beter in beeld gebracht worden.

Na het onderzoek verblijft u nog ongeveer een uur op de Short stay afdeling Cardiologie. Uw ECG en bloeddruk worden hier gecontroleerd. Indien de controles goed zijn, mag u naar huis. Alles bij elkaar verblijft u ongeveer 3 uur in het ziekenhuis. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

Na het onderzoek worden alle opnames nogmaals zorgvuldig geanalyseerd. De uitslag van het stressecho onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgend polikliniekbezoek door uw eigen cardioloog.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen en complicaties?

  • Er kan tijdens het onderzoek zuurstofgebrek in de hartspier ontstaan. Dit normaliseert over het algemeen weer op het moment dat de medicatie wordt gestopt en uw hart weer tot rust komt.
  • Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan. In dat geval zal de medicatie gestopt worden en zal er zo nodig een bètablokker via het infuus worden toegediend.

Nazorg

Na het onderzoek wordt u nog ongeveer een uur opgenomen op de short stay. Hierbij wordt u hartslag en bloeddruk gecontroleerd totdat de medicatie helemaal uitgewerkt is. Als de hartslag en de bloeddruk weer genormaliseerd zijn, dan mag u het ziekenhuis verlaten.

Behandelteam

De echo wordt gemaakt door de echolaborant. Er is daarnaast een cardioloog of een cardioloog in opleiding aanwezig die verantwoordelijk is voor de toediening van de medicatie. De cardioloog bepaalt hoe snel de dobutamine wordt toegediend en houdt nauwlettend uw hartslag, bloeddruk en ECG in de gaten. 

Meer informatie

Hebt u ondanks het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts via de polikliniek van de afdeling Hartziekten.

Telefoonnummer 071-526 37 14

E-mailadres: hartpoli@lumc.nl