Stressechocardiografie

Een stressecho-onderzoek geeft informatie over de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen; u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen.

Vanwege de voorbereidingen en de nazorg bij dit onderzoek wordt u kortdurend opgenomen op onze Short stay afdeling Cardiologie (C9-P); hier vindt ook het onderzoek plaats. 

Voorbereiding

Om de stresstest goed en betrouwbaar uit te voeren, dient u vanaf 48 uur van tevoren uw bètablokkers (oa: Metoprolol, Atenolol, Bizoprolol en Nebivolol) en Diltiazem niet meer te gebruiken. U mag de dag van het onderzoek normaal eten en drinken. Wij vragen u uw overige medicijnen en een algemeen overzicht van de medicijnen die u gebruikt mee te brengen. U kunt het beste gemakkelijke kleding aantrekken of meenemen.

Contra-indicaties

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan. Het is dus belangrijk dit te melden.

Het onderzoek

De inspanning (stress) wordt nagebootst door middel van medicijnen (Dobutamine en eventueel Atropine) die via een infuus toegediend worden. Deze medicijnen versterken de pompfunctie van het hart en verhogen de hartslag.

Voor en tijdens het onderzoek wordt er regelmatig een ECG gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. De medicijnen worden in oplopende snelheid via een infuus aan u toegediend om de maximale hartslag te bereiken. Dobutamine geeft u het gevoel dat u zich inspant. Na het bereiken van de maximale hartslag (deze wordt van te voren berekend) wordt de laatste echo-opname gemaakt en de medicatietoediening wordt gestopt. Soms kan het noodzakelijk zijn een ander soort medicijn te geven (bètablokker) om uw hart weer in rust te krijgen.

Tijdens toediening van Dobutamine kunt u pijn op de borst krijgen of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat u uw klachten onmiddellijk meldt aan het aanwezige personeel.

De echografische opnames worden op de gebruikelijke wijze gemaakt. Er worden opnames in rust en tijdens stress gemaakt. Om de beeldkwaliteit van de echobeelden zo optimaal mogelijk te maken, wordt er tevens een kleine hoeveelheid echo-contrastmiddel gegeven via het infuus.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u nog ongeveer een uur op de Short stay afdeling Cardiologie (C9-P). Uw ECG en bloeddruk worden hier gecontroleerd. Indien de controles goed zijn, mag u naar huis. Alles bij elkaar verblijft u ongeveer 3 uur in het ziekenhuis. 

De uitslag van het stressecho onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgend polikliniekbezoek.