Impuls- en geleidingsstoornissen

Bij een impulsstoornis (ook wel Sick Sinus Syndroom genoemd) werkt de sinusknoop, die het elektrische signaal naar het hart doorstuurt, niet goed.

Bij een geleidingsstoornis (ook wel AV-blok genoemd) werkt de AV-knoop, die het signaal aan de kamers doorgeeft, niet goed.  

Impulsstoornis

Het ritme waarmee het hart samenknijpt, of wel de hartfrequentie, wordt vanuit de zogenaamde sinusknoop van het hart gereguleerd. Het elektrisch signaal dat hier ontstaat wordt eerst aan de boezems en vervolgens via een geleidingssysteem, de AV-knoop, doorgegeven aan de kamers van het hart. Als de sinusknoop niet goed werkt, kan de hartslag te snel of te langzaam worden, een zogenaamde impulsstoornis. 

Geleidingsstoornis

Wanneer het elektrische geleidingssysteem van het hart minder goed werkt, spreken we van een geleidingsstoornis. De elektrische prikkels worden nu te langzaam of slechts gedeeltelijk doorgegeven aan de rest van het hart. Het gevolg is een traag hartritme en daardoor te weinig samenknijpen van het hart. U kunt zich dan duizelig voelen of u kunt flauwvallen. 

Soms is een geleidingsstoornis een tijdelijk probleem, bijvoorbeeld wanneer de oorzaak een acuut hartinfarct is of wanneer medicijnen de oorzaak vormen. Het kan ook een blijvend probleem zijn. Veroudering van het geleidingssysteem is de belangrijkste oorzaak. 

Onderzoek / diagnose

Impuls- en geleidingsstoornissen kunnen vaak worden vastgesteld met een ECG. Het kan ook zijn dat de stoornis niet voortdurend aanwezig zijn, maar in aanvallen komt. Dan is een langdurigere registratie van het hartritme nodig. Hiervoor is een holter-ECG of revealimplantatie een goede manier.

Als er sprake is van een geleidingsstoornis, zal ook onderzoek worden ingezet naar een eventuele achterliggende oorzaak. Hiervoor zal bloedonderzoek worden verricht en onder andere een echo van het hart worden gemaakt.

Behandeling

Als er geen omkeerbare of tijdelijke oorzaak is voor de geleidingsstoornis, dan is het nodig kunstmatig het hartritme te ondersteunen. Dit gebeurt met behulp van een pacemaker.