HolterECG

Met een holterECG wordt uw hartritme voor een periode van 24 tot 48 uur geregistreerd door middel van een ECG (een hartfilmpje). De cardioloog zal dit onderzoek aanvragen om een langere registratie van het ritme te maken wanneer bijvoorbeeld uw hartritmestoornis zich minder vaak voordoet of wanneer een ritme uitgebreider in beeld gebracht moet worden. 

De cardioloog besluit of er een 24-uurs of 48-uurs ECG wordt gemaakt. Welke keuze wordt gemaakt zal vooraf met u worden besproken. De keuze hangt onder andere af van de frequentie van de hartritmestoornissen. Tijdens het onderzoek moet u een dagboek bijhouden. Aan de hand van het geregistreerde ECG en het dagboek kan de cardioloog eventuele afwijkingen koppelen aan de klachten die heeft.

Voorbereiding

Er zijn geen specifieke voorbereidingen voor dit onderzoek. Nadat de apparatuur is aangesloten, kunt u naar huis. Het holteronderzoek duurt 24 of 48 uur. Houdt u er echter rekening mee dat u gedurende de registratie niet mag douchen of baden. 

Het onderzoek

De hartfunctielaborant plakt, net als bij een gewoon ECG, een aantal plakkers op uw borst waaraan kabels zijn bevestigd. Deze draden worden aangesloten op een kastje, dat met een riem aan uw middel wordt bevestigd. In principe houdt u de riem de gehele periode om.

Het holterkastje heeft de grote van dikke creditcard. Voordat u naar huis gaat, krijgt u een dagboek mee. Hierin schrijft u op wat u tijdens het dragen van het holterkastje doet. Zo kan de cardioloog mogelijke verbanden leggen tussen uw activiteiten en uw klachten. De volgende dag kunt u het kastje en de kabels weer bij ons inleveren of per post opsturen. 

Na het onderzoek 

Na het aanbrengen van de ECG-plakkers en het holterkastje, kunt u gewoon naar huis. U kunt mogelijk wat hinder ondervinden van het kastje en de draden. Wanneer u het vervelend vindt dat mensen u met een kastje zien lopen, draag dan wijdere kleding. U mag tijdens het onderzoek niet baden of douchen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Patiëntenfolder

Lees de patiëntenfolder