LVAD-patiënten terugkomdag

De afkorting LVAD staat voor Left Ventricular Assist Device, oftewel een steunhart. Voor patiënten met een sterk verminderde pompfunctie van het hart biedt een steunhart een mooie uitkomst. Mede door het chronisch tekort aan donorharten, heeft de ontwikkeling rond steunharten het afgelopen decennium een vogelvlucht genomen. Zo is ook het Hart Long Centrum in 2010 begonnen met een eigen LVAD programma. Tot op heden hebben 46 patiënten een LVAD mogen ontvangen.

Bij een LVAD komt het nodige kijken, dus goede training en informatievoorziening aan patiënten zijn van groot belang. Daarom organiseren we in het LUMC ieder jaar een LVAD-patiënten terugkomdag. Onze patiënten krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Naast de presentaties en praktijkoefeningen is er ook een gezamenlijke lunch; de ideale gelegenheid om verhalen en ervaringen uit te wisselen.