Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Voor de voortgang van de medische wetenschap is deelname van patiënten aan wetenschappelijk onderzoek essentieel. In Nederland gebeurt dit onderzoek voor het merendeel binnen of onder leiding van de acht Universitaire Medisch Centra. Als patiënt in het LUMC kunt u gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De artsen van het Hart Long Centrum Leiden doen regelmatig mee met nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van hart- en longziekten. Patiënten die voldoen aan een aantal vastgestelde criteria worden gevraagd om aan een onderzoek deel te nemen. Indien u besluit mee te doen, wordt u uitgebreid geïnformeerd over het betreffende onderzoek.

Deelname geschiedt alleen op vrijwillige basis. De onderzoeksarts en verpleegkundige zorgen voor de uitvoering van de onderzoeken. 

Informed consent

Alleen wanneer u aan de gestelde criteria voldoet, kunt u deelnemen aan een onderzoek. Na een uitgebreid informerend gesprek met een van onze onderzoeksverpleegkundigen, kunt u thuis nog eens rustig nadenken of u wilt meedoen. Indien u besluit om mee te doen, tekent u een "informed consent". Dit is een verklaring waarmee u aangeeft voldoende geïnformeerd te zijn en waarmee u akkoord geeft voor deelname aan het onderzoek. Dit informed consent is geen contract want deelname is en blijft vrijwillig. U kunt op ieder moment uw deelname aan het onderzoek stoppen. 

Medische onderzoeken en vragenlijsten

Afhankelijk van het onderzoek waaraan u meedoet, vinden er medische onderzoeken plaats. Deze kunnen bestaan uit: laboratoriumonderzoek, ECG, hart-, of longfunctie onderzoek etc. Soms moet u ook vragenlijsten beantwoorden over uw gezondheid. De onderzoeksverpleegkundige onderhoudt met u de contacten gedurende de loop van het onderzoek. 

Lopende onderzoeken

Hieronder vindt u een opsomming van de onderzoeken die op dit moment lopen in het Hart Long Centrum Leiden. 

Biowomen onderzoek
Perigon studie
Esperion Clear Outcomes onderzoek 
KOWA Prominent onderzoek 
TAVR Unload studie