Pulmonalisklepafwijkingen

De pulmonalisklep is gesitueerd tussen de rechter hartkamer en de longslagader. De klep zorgt ervoor dat het bloed na het samentrekken van de rechterkamer naar de longen stroomt en niet terug de kamer in.

Afwijkingen aan de pulmonalisklep

Afwijkingen van de pulmonalisklep zijn zeldzaam. Het belangrijkst zijn de aangeboren hartafwijkingen waarbij een vernauwing, pulmonalisstenose, aanwezig is. Een lekkage van de pulmonalis klep kan ontstaan door een verhoogde druk in de bloedvaten van de longen, door een endocarditis of na een ingreep aan de pulmonalis klep vanwege een vernauwing

Diagnose

Hartklepafwijkingen kunnen lang onopgemerkt blijven. Belangrijkste symptomen zijn benauwdheidsklachten en vermoeidheid bij inspanning. Ook kunnen er dikke voeten en enkels ontstaan door vochtophoping.

Aanvullende diagnostiek

Een klepafwijking is te horen als een ruisje aan het hart, te beluisteren met een stethoscoop. Het belangrijkste onderzoek om een afwijking van de hartkleppen te beoordelen is een echo van het hart. Voor een nog duidelijker afbeelding van de hartklep of om de afwijking exact te bekijken, kan het nodig zijn ook een echo via de slokdarm te maken. Als er besloten wordt de klep te opereren zullen er aanvullende onderzoeken verricht worden.

Behandeling

De behandeling van een pulmonalisklepstenose bestaat uit het splijten van de vernauwing. Dit kan door een ballonnetje op te blazen in de klep. Het ballonnetje wordt via de bloedvaten in de lies naar het hart opgevoerd. Ook kan een operatie aan de klep verricht worden en de klep zo nodig vervangen worden. Met name bij aangeboren hartafwijkingen zijn vaak uitgebreide operaties noodzakelijk.

Wanneer de druk in de bloedvaten van de longen te hoog is, pulmonale hypertensie, kan getracht worden deze met medicijnen te verlagen.

Attentie:
Bij een hartklepafwijking bestaat er een verhoogd risico op een endocarditis. Vooraf aan bepaalde ingrepen moet u antibiotica gebruiken om een ontsteking te voorkomen. Dit wordt 'endocarditis-profylaxe' genoemd.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.