Hartklepafwijkingen

In het hart bevinden zich vier kleppen die ervoor zorgen dat het bloed in de juiste richting stroomt. Bij een hartklepafwijking is een hartklep vernauwd of is er sprake van een lek aan een klep. Daardoor passeert er minder bloed door de hartklep of stroomt een deel van het bloed weer terug het hart in. Het hart moet dan harder werken om voldoende bloed rond te pompen.

Hartkleppen

De hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed in de goede richting door het hart stroomt. De hartkleppen kunnen zelf niet samentrekken. Ze openen en sluiten zich door drukverschillen in de bloedstroom die ontstaan door het samentrekken van het hart.

De vier kleppen van het hart zijn:

  • de mitralisklep
  • de tricuspidalisklep
  • de aortaklep
  • de pulmonalisklep 

De mitralisklep en de tricuspidalisklep bevinden zich tussen de boezems en de kamers van het hart; de mitralisklep tussen de linkerkamer en linkerboezem, de tricuspidalisklep tussen de rechterkamer en rechterboezem.

De aortaklep en de pulmonalisklep zitten tussen de kamers en de grote bloedvaten waar het bloed het hart verlaat; de aortaklep tussen de linkerkamer en de grote lichaamsslagader -de aorta- en de pulmonalisklep tussen de rechterkamer en de longslagader.

Klachten

Een hartklepafwijking veroorzaakt lang niet altijd klachten. Zelfs een ernstig vernauwde of lekkende hartklep wordt regelmatig per toeval ontdekt, bijvoorbeeld wanneer er een hartruis wordt gehoord. Indien er wel klachten ontstaan, zijn deze niet specifiek voor een bepaalde hartklepafwijking. 

De bekendste klachten bij een patiënt met een hartklepafwijking, maar ook bij patienten met andere hartziekten, zijn kortademigheid (dyspneu), dikke benen (oedeem), moeheid, een afgenomen inspanningsvermogen, hartkloppingen (palpitaties) en soms pijn op de borst bij inspanning, of wegrakingen (collaps).

H2 1klachten bijKlachten bij hartklepafwijkingen

Hartklepafwijkingen

De hartkleppen kunnen door veel verschillende aandoeningen beschadigd raken of klachten geven.

Uiteindelijk resulteert dit in twee mogelijke problemen: 

Insufficiëntie
De hartklep sluit niet goed af, hij lekt en het bloed stroomt terug de verkeerde kant op. Dit heet een insufficiëntie.

Stenose
Een hartklep kan ook de doorgang te veel afsluiten waardoor er minder bloed door de opening kan stromen. Dit wordt een stenose genoemd. 

De klepafwijkingen met hun resulterende ziektebeelden, oorzaken en de behandelmogelijkheden zijn te vinden via de onderstaande links:

Aortaklepinsufficiëntie

Aortaklepstenose

Mitralisklepinsufficiente

Mitralisklepstenose

Pulmonalisklepafwijkingen

Tricuspidalisklepafwijkingen

Hartklepkeuze.nl

De website www.hartklepkeuze.nl geeft u praktische informatie over hartklepafwijkingen, hartklepprothesen en de operatie.

Als u aan uw aortaklep of mitralisklep geopereerd moet worden, dan kunt u op deze website de 'Hartklepkeuzehulp' doorlopen. Met behulp van deze keuzehulp leert u meer over de verschillende hartklepprothesen en wat dat voor u persoonlijk betekent. Zo kunt u goed geïnformeerd met uw arts een keuze maken.