Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten (ccTGA)

Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten is een aangeboren hartafwijking. Bij deze hartafwijking heeft er een "verwisseling" van de beide kamers plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat de rechterboezem aansluit op de linkerkamer, en de linkerkamer op de longslagader. De linkerboezem sluit aan op de rechterkamer, en de rechterkamer op de aorta. Ook de tricuspidalisklep is vaak niet helemaal normaal aangelegd.

Voor de zuurstofvoorziening is dat geen probleem, want het zuurstofrijke bloed dat via de longaders naar de linkerboezem en vervolgens naar de rechterkamer wordt vervoerd, komt vervolgens via de aorta in het lichaam. Het probleem bij deze hartaandoening is dat de rechterkamer als systeemkamer (dus als linkerkamer) moet fungeren, en daar is hij niet goed op gebouwd. Gelukkig kan de rechterkamer zich wel aanpassen, en patiënten kunnen dan lang zonder klachten blijven. Soms is behandeling met medicatie nodig wanneer er problemen als hartfalen of ritmestoornissen optreden.

Behandeling

Indien er veel klachten zijn kan de patiënt geopereerd worden. Bij deze operatie wordt het bloed dan zodanig omgeleid, dat de linkerkamer weer als systeemkamer fungeert. Deze operatie is lang niet bij iedere patiënt nodig. De cardioloog bespreekt samen met u het behandelplan.