AV re-entry tachycardie (AVRT)

Een Atrio-Ventriculaire Re-entry Tachycardie (AVRT) is een ritmestoornis die lijkt op een Atrio-Ventriculaire Nodale Re-entry Tachycardie (AVNRT). Beide ritmestoornissen zijn cirkeltachycardieën. Bij deze ritmestoornissen draaien elektrische prikkels in cirkels rond waardoor boezems en kamer snel en tegelijk samenknijpen. Bij een AVNRT lopen de twee prikkelverbindingen in de AV-knoop. Bij een AVRT loopt de prikkel via de AV-knoop en via een extra prikkelverbinding tussen de boezems en kamers (buiten de AV-knoop). Bij het Wolff-Parkinson-White syndroom heet de extra verbinding tussen de boezem en kamer de bundel van Kent. 

Wat zijn de symptomen?

Een AVRT begint plotseling en kan ook plotsteling weer verdwijnen. Tijdens de hartritmestoornis ervaart u hartkloppingen. De hartslag is zeer snel en regelmatig. Soms gaat het gepaard met duizeligheid. Opvallend is het kloppen van de aders in de hals (kikkerfenomeen).

Deze ritmestoornis kan vanzelf over gaan. Een AVRT kan ook gestopt worden door bepaalde handelingen uit te voeren. Dit zijn handelingen die de AV-knoop beïnvloeden (“vagale manoeuvres”). Voorbeelden van deze handelingen zijn persen, hoesten, adem inhouden, oogbol-massage, drukken op een van de halsslagaders in de hals en uw hoofd in koud water dompelen. 

Wat is de oorzaak?

Een normaal hartritme is regelmatig en afkomstig vanuit één plek in het hart, de sinusknoop. Hier wordt een elektrische prikkel afgegeven die door het hart, via de zogenaamde AV-knoop, wordt doorgegeven aan de kamers en het rondpompen van het bloed in gang zet. Bij een AVRT komen elektrische prikkels aan bij de AV-knoop en draaien de prikkels via een extra prikkelverbinding (accessoire bundel) tussen de boezems en kamers in cirkels rond. Ook kan de prikkelgeleiding de andere kant op lopen en beginnen in de extra prikkelverbinding. Door deze elektrische rondgang (cirkel) worden boezems en kamers in een hoge frequentie geprikkeld. En ontstaat er een regelmatige, snelle hartslag.

Risicofactoren
Deze ritmestoornis kan op jonge leeftijd ontstaan.

Diagnose

AV re-entry tachycardie is met een ECG vast te stellen. Soms is een elektrofysiologisch onderzoek (EFO) nodig om te kijken of de ritmestoornis een AVRT is. Dit onderzoek wordt dan voor een eventuele ablatie gedaan. 

Behandeling

Een AV re-entry tachycardie kan behandeld worden met medicatie. Dit zijn medicijnen die de prikkels via de AV-knoop vertragen, zoals bètablokkers of calciumblokkers. De medicatie kan ingenomen worden bij het optreden van een AVRT. Ook kan het nodig zijn om de medicatie dagelijks te gebruiken, zodat de ritmestoornis minder vaak voorkomt. Deze medicatie is niet altijd effectief.

Bij bepaalde AVRT’s, zoals het Wolff-Parkinson-White syndroom, is een ablatie de eerste keuze behandeling. Bij een ablatie wordt de extra prikkelverbinding tussen boezems en kamers weggebrand.

Nazorg

Als u medicatie krijgt, zal er bij het volgende polibezoek gevraagd worden naar uw klachten en eventuele bijwerkingen van de medicatie.

Na een succesvolle ablatie kunt u deze ritmestoornis niet terug krijgen en is een eenmalig polibezoek na de ingreep voldoende.

Behandelteam

De afdelingen waar u mee te maken kunt krijgen zijn; de polikliniek Hartziekten in het LUMC (algemeen spreekuur of ritmespreekuur), Cardiologie Centrum Voorschoten, Poliklinisch Centrum Lisse, eventueel de Hartfunctieafdeling, de Hartkatheterisatieafdeling en de Verpleegafdeling Hartziekten.