G.M. Mulder

G.M. (Gerlinde) Mulder is ICD-verpleegkundige binnen het Hart Long Centrum.

Zij houdt zich bezig met de zorg rondom ICD- en pacemakerpatiënten.

Na jaren in het buitenland te hebben gewerkt is zij in 2009 als verpleegkundige op de afdeling hartkatheterisatie van het Hart Long Centrum gaan werken.
Sinds 2012 werkt zij als ICD-verpleegkundige.

Naast haar werkzaamheden binnen het Hart Long Centrum is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) en organiseert zij jaarlijks CarVasZ, het landelijk congres voor de cardiovasculaire zorg.