Dr. V.R. Janssen

Dr. V.R. Janssen

V.R. (Veronica) Janssen is medisch psycholoog. Zij begeleidt hartpatiënten (en hun partners) na het doormaken van een hartinfarct, bijvoorbeeld bij  somberheid, (doods)angst, langdurige vermoeidheid, aanpassings- en acceptatieproblematiek.

In 2012 promoveerde zij op het onderwerp “Effects of a Self-Regulation Lifestyle Program for Post-Cardiac Rehabilitation Patients” aan de afdeling Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden. In dit onderzoek ontwikkelde zij een zelfmanagementprogramma voor hartpatiënten gericht op het volhouden van een gezonde leefstijl. Voor de Hartstichting ontwikkelde zij een groepsprogramma voor hartpatiënten gericht op het omgaan met angst en depressie. Aan de Universiteit Leiden geeft zij onderwijs aan psychologiestudenten.

Veronica Janssen is Cognitief Gedragstherapeut VGCt® en in opleiding tot Gezondheidszorg (Gz-) psycholoog.

Delen