Dr. J. Stolk

Dr. J. (Jan) Stolk is longarts en heeft als aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van patiënten met alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD).

Zijn opleiding tot longarts volgde hij in het Leids Universitair Medisch Centrum en voltooide deze in 1992, waar hij sinds dat jaar als staflid werkzaam is. Hij is aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd, waarbij het onderzoek was gericht op de behandeling van (erfelijk) longemfyseem.

Door steeds patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek te combineren rond zijn thema alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD) beoogt hij in Nederland het aanspreekpunt voor deze erfelijke ziekte te blijven, voor patiënten en artsen. Het beoordelen en plaatsen van bronchusventieltjes voor deze patienten behoort sinds mei 2017 ook tot het aandachtsgebied.

Naast de algemene dagelijkse patiëntenzorg heeft hij samen met de afdeling Cardiothoracale chirurgie, een spreekuur opgezet om patiënten met een verlamming van de middenrifspier (diafragma) te beoordelen. Daarbij worden ook de mogelijkheden van een operatieve behandeling besproken.

Een andere samenwerking met de afdeling Cardiothoracale chirurgie betreft een operatieve behandeling voor patiënten met longemfyseem die tot doel heeft om relatief slecht longweefsel te verwijderen (longvolume verkleining) zodat het overige longweefsel beter kan functioneren.

Top-cited publications

456 times cited (±15/year) Source: EuropePMC

American journal of respiratory cell and molecular biology, Volume 11, Issue 1, 1 1 1994, Pages 95-102 Characteristics of the inhibition of NADPH oxidase activation in neutrophils by apocynin, a methoxy-substituted catechol. Stolk J, Hiltermann TJ, Dijkman JH, Verhoeven AJ. Abstract


262 times cited (±11/year) Source: EuropePMC

American journal of respiratory and critical care medicine, Volume 160, Issue 5 Pt 1, 1 1 1999, Pages 1468-1472 A randomized clinical trial of alpha(1)-antitrypsin augmentation therapy. Dirksen A, Dijkman JH, Madsen F, Stoel B, Hutchison DC, Ulrik CS, Skovgaard LT, Kok-Jensen A, Rudolphus A, Seersholm N, Vrooman HA, Reiber JH, Hansen NC, Heckscher T, Viskum K, Stolk J. Abstract


258 times cited (±12/year) Source: EuropePMC

American journal of respiratory and critical care medicine, Volume 166, Issue 4, 1 1 2002, Pages 490-495 4-Hydroxy-2-nonenal, a specific lipid peroxidation product, is elevated in lungs of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rahman I, van Schadewijk AA, Crowther AJ, Hiemstra PS, Stolk J, MacNee W, De Boer WI. Abstract


Most recent publications

01 Dec 2023

COPD, Volume 20, Issue 1, 1 1 2023, Pages 292-297 Governmental Non-Pharmaceutical Interventions during the COVID-19 Pandemic and the COPD Exacerbation and Respiratory Infection Rate in Patients with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. Kappe NN, Alagem N, Tov N, Stolk J. Abstract


19 Sep 2023

Frontiers in cell and developmental biology, Volume 11, 19 3 2023, Pages 1165581 Cigarette smoke restricts the ability of mesenchymal cells to support lung epithelial organoid formation. Khedoe PPSJ, van Schadewijk WAAM, Schwiening M, Ng-Blichtfeldt JP, Marciniak SJ, Stolk J, Gosens R, Hiemstra PS. Abstract


30 Mar 2023

The European respiratory journal, Volume 61, Issue 3, 30 5 2023, Pages 2201949 Characteristics of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency from Northern and Southern European countries: EARCO international registry. Miravitlles M, Turner AM, Torres-Duran M, Tanash H, Rodríguez-García C, López-Campos JL, Chlumsky J, Guimaraes C, Rodríguez-Hermosa JL, Corsico A, Martinez-González C, Hernández-Pérez JM, Bustamante A, Parr DG, Casas-Maldonado F, Hecimovic A, Janssens W, Lara B, Barrecheguren M, González C, Stolk J, Esquinas C, Clarenbach CF, EARCO study investigators. Abstract