Dr. J. Stolk

Dr. J. Stolk

Dr. J. (Jan) Stolk is longarts en heeft als aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van patiënten met alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD).

Zijn opleiding tot longarts volgde hij in het Leids Universitair Medisch Centrum en voltooide deze in 1992, waar hij sinds dat jaar als staflid werkzaam is. Hij is aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd, waarbij het onderzoek was gericht op de behandeling van (erfelijk) longemfyseem.

Door steeds patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek te combineren rond zijn thema alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD) beoogt hij in Nederland het aanspreekpunt voor deze erfelijke ziekte te blijven, voor patiënten en artsen.

Naast de algemene dagelijkse patiëntenzorg heeft hij samen met dr. M.I.M. Versteegh, cardiothoracaal chirurg, een spreekuur opgezet om patiënten met een verlamming van de middenrifspier (diafragma) te beoordelen.

Daarbij worden ook de mogelijkheden van een operatieve behandeling besproken. Een andere samenwerking met drs. M.I.M. Versteegh betreft een operatieve behandeling voor patiënten met longemfyseem die tot doel heeft om relatief slecht longweefsel te verwijderen (longvolume verkleining) zodat het overige longweefsel beter kan functioneren.

Om de late gevolgen van bronchopulmonale dysplasie (BPD) door vroeggeboorte te onderzoeken is een spreekuur opgezet om rond het 20ste levensjaar onderzoek te verrichten naar de bouw en functie van de longen. 

Top-cited publications

497 times cited (±21/year) Source: Scopus

American journal of respiratory cell and molecular biology, Volume 11, Issue 1, 01 July 1994, Pages 95-102 Characteristics of the inhibition of NADPH oxidase activation in neutrophils by apocynin, a methoxy-substituted catechol. Stolk J, Hiltermann TJ, Dijkman JH, Verhoeven AJ. Abstract


296 times cited (±19/year) Source: Scopus

American journal of respiratory and critical care medicine, Volume 166, Issue 4, 01 August 2002, Pages 490-495 4-Hydroxy-2-nonenal, a specific lipid peroxidation product, is elevated in lungs of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rahman I, van Schadewijk AA, Crowther AJ, Hiemstra PS, Stolk J, MacNee W, De Boer WI. Abstract


210 times cited (±11/year) Source: EuropePMC

American journal of respiratory and critical care medicine, Volume 160, Issue 5 Pt 1, 01 November 1999, Pages 1468-1472 A randomized clinical trial of alpha(1)-antitrypsin augmentation therapy. Dirksen A, Dijkman JH, Madsen F, Stoel B, Hutchison DC, Ulrik CS, Skovgaard LT, Kok-Jensen A, Rudolphus A, Seersholm N, Vrooman HA, Reiber JH, Hansen NC, Heckscher T, Viskum K, Stolk J. Abstract


Most recent publications

13 Apr 2018

Thorax, 13 April 2018 Mesenchymal stromal cells: a novel therapy for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease? Broekman W, Khedoe PPSJ, Schepers K, Roelofs H, Stolk J, Hiemstra PS. Abstract


20 Mrt 2018

Journal of hepatology, 20 March 2018 Hepatic-targeted RNA interference provides persistent knockdown of alpha-1 antitrypsin levels in ZZ patients. Turner AM, Stolk J, Bals R, Lickliter J, Hamilton J, Christianson DR, Given BD, Burdon JG, Loomba R, Stoller JK, Teckman JH. Abstract


22 Dec 2017

Investigative radiology, Volume 53, Issue 5, 22 December 2017, Pages 286-292 Treatment Effect of Balloon Pulmonary Angioplasty in Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Quantified by Automatic Comparative Imaging in Computed Tomography Pulmonary Angiography. Zhai Z, Ota H, Staring M, Stolk J, Sugimura K, Takase K, Stoel BC. Abstract