Dr. J. Stolk

Dr. J. Stolk

Dr. J. (Jan) Stolk is longarts en heeft als aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van patiënten met alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD).

Zijn opleiding tot longarts volgde hij in het Leids Universitair Medisch Centrum en voltooide deze in 1992, waar hij sinds dat jaar als staflid werkzaam is. Hij is aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd, waarbij het onderzoek was gericht op de behandeling van (erfelijk) longemfyseem.

Door steeds patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek te combineren rond zijn thema alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD) beoogt hij in Nederland het aanspreekpunt voor deze erfelijke ziekte te blijven, voor patiënten en artsen.

Naast de algemene dagelijkse patiëntenzorg heeft hij samen met dr. M.I.M. Versteegh, cardiothoracaal chirurg, een spreekuur opgezet om patiënten met een verlamming van de middenrifspier (diafragma) te beoordelen.

Daarbij worden ook de mogelijkheden van een operatieve behandeling besproken. Een andere samenwerking met dr. M.I.M. Versteegh betreft een operatieve behandeling voor patiënten met longemfyseem die tot doel heeft om relatief slecht longweefsel te verwijderen (longvolume verkleining) zodat het overige longweefsel beter kan functioneren.

Om de late gevolgen van bronchopulmonale dysplasie (BPD) door vroeggeboorte te onderzoeken is een spreekuur opgezet om rond het 20ste levensjaar onderzoek te verrichten naar de bouw en functie van de longen.