Dr. J. Stolk

Dr. J. (Jan) Stolk is longarts en heeft als aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van patiënten met alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD).

Zijn opleiding tot longarts volgde hij in het Leids Universitair Medisch Centrum en voltooide deze in 1992, waar hij sinds dat jaar als staflid werkzaam is. Hij is aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd, waarbij het onderzoek was gericht op de behandeling van (erfelijk) longemfyseem.

Door steeds patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek te combineren rond zijn thema alpha-1-antitrypsine deficiëntie (AATD) beoogt hij in Nederland het aanspreekpunt voor deze erfelijke ziekte te blijven, voor patiënten en artsen. Het beoordelen en plaatsen van bronchusventieltjes voor deze patienten behoort sinds mei 2017 ook tot het aandachtsgebied.

Naast de algemene dagelijkse patiëntenzorg heeft hij samen met de afdeling Cardiothoracale chirurgie, een spreekuur opgezet om patiënten met een verlamming van de middenrifspier (diafragma) te beoordelen. Daarbij worden ook de mogelijkheden van een operatieve behandeling besproken.

Een andere samenwerking met de afdeling Cardiothoracale chirurgie betreft een operatieve behandeling voor patiënten met longemfyseem die tot doel heeft om relatief slecht longweefsel te verwijderen (longvolume verkleining) zodat het overige longweefsel beter kan functioneren.

Top-cited publications

446 times cited (±16/year) Source: EuropePMC

American journal of respiratory cell and molecular biology, Volume 11, Issue 1, 1 1 1994, Pages 95-102 Characteristics of the inhibition of NADPH oxidase activation in neutrophils by apocynin, a methoxy-substituted catechol. Stolk J, Hiltermann TJ, Dijkman JH, Verhoeven AJ. Abstract


256 times cited (±11/year) Source: EuropePMC

American journal of respiratory and critical care medicine, Volume 160, Issue 5 Pt 1, 1 1 1999, Pages 1468-1472 A randomized clinical trial of alpha(1)-antitrypsin augmentation therapy. Dirksen A, Dijkman JH, Madsen F, Stoel B, Hutchison DC, Ulrik CS, Skovgaard LT, Kok-Jensen A, Rudolphus A, Seersholm N, Vrooman HA, Reiber JH, Hansen NC, Heckscher T, Viskum K, Stolk J. Abstract


239 times cited (±12/year) Source: EuropePMC

American journal of respiratory and critical care medicine, Volume 166, Issue 4, 1 1 2002, Pages 490-495 4-Hydroxy-2-nonenal, a specific lipid peroxidation product, is elevated in lungs of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rahman I, van Schadewijk AA, Crowther AJ, Hiemstra PS, Stolk J, MacNee W, De Boer WI. Abstract


Most recent publications

01 Sep 2022

Cellular and molecular life sciences : CMLS, Volume 79, Issue 9, 1 1 2022, Pages 503 Keratin 8 is a scaffolding and regulatory protein of ERAD complexes. Pranke IM, Chevalier B, Premchandar A, Baatallah N, Tomaszewski KF, Bitam S, Tondelier D, Golec A, Stolk J, Lukacs GL, Hiemstra PS, Dadlez M, Lomas DA, Irving JA, Delaunay-Moisan A, van Anken E, Hinzpeter A, Sermet-Gaudelus I, Edelman A. Abstract


28 Feb 2022

Biomolecules, Volume 12, Issue 3, 28 4 2022, Pages 380 The Relationship between Plasma Alpha-1-Antitrypsin Polymers and Lung or Liver Function in ZZ Alpha-1-Antitrypsin-Deficient Patients. Sark AD, Fromme M, Olejnicka B, Welte T, Strnad P, Janciauskiene S, Stolk J. Abstract


09 Feb 2022

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, Volume 322, Issue 4, 9 2 2022, Pages L526-L538 Organoid-based expansion of patient-derived primary alveolar type 2 cells for establishment of alveolus epithelial Lung-Chip cultures. van Riet S, van Schadewijk A, Khedoe PPSJ, Limpens RWAL, Bárcena M, Stolk J, Hiemstra PS, van der Does AM. Abstract