Seksualiteit bij hart- envaatpatiënten

Hart- en vaatpatiënten kampen vaak met seksuele problemen, onder andere door de medicijnen die zij gebruiken. Echter, uit onderzoek blijkt dat cardiologen seksualiteit bijna niet bespreken met de patiënt. Cardiologen noemen gebrek aan training, kennis en tijd als redenen waarom zij het onderwerp niet vaker bespreken.

Om deze redenen zijn wij gestart met een project om seksualiteit bij hart- en vaatpatiënten bespreekbaar te maken. In nauwe samenwerkingen met de seksuologen van het LUMC beginnen we eerst met het verbeteren van de informatievoorziening voor myocardinfarctpatiënten.

Er is een speciale folder gemaakt voor seksuele problematiek bij hartinfarctpatiënten, zie folder onderaan deze pagina.

Ook wordt er tijdens de informatieavonden voor hartinfarctpatiënten een presentatie gegeven waarin wordt uitgelegd welke problematiek er kan ontstaan en bij wie de patiënten terecht kunnen met deze problemen. Om ervoor te zorgen dat medisch specialisten beter geïnformeerd raken over het onderwerp, wordt een speciale werkgroep opgericht. In deze werkgroep wordt een zorgpad opgesteld waarvan een specifiek spreekuur voor problemen rondom seksualiteit voor hartinfarctpatiënten een eerste stap zal zijn.Bij dit project betrekken wij de huisartsen en revalidatiecentra.