Samenwerkingsverband Aortic Center LUMC opgericht

In het LUMC worden wekelijks patiënten behandeld met een probleem aan de aorta. Al jaren werken de specialisten in hart- en vaatheelkunde van het LUMC samen op het gebied van onderzoek en behandeling van patiënten met een probleem aan de aorta. Sinds kort heeft deze samenwerking geresulteerd in het tot stand komen van het Aortic Center LUMC.

De aorta
De aorta is de grote levensslagader van het lichaam die het zuurstofrijke bloed vanuit het hart naar alle organen verspreidt. Omdat de aorta in het lichaam door zowel het borstgedeelte (thoracale aorta) als het buikgedeelte (abdominale aorta) loopt, is bij een probleem aan de aorta vaak een gezamenlijke kijk nodig van verschillende specialisten.

Bundelen van krachten
Met de huidige samenwerking binnen het Aortic Center bieden wij de continue mogelijkheid om patiënten, huisartsen en specialisten te voorzien van gespecialiseerd advies, evaluatie, diagnostiek en hoogkwalitatieve behandeling gebaseerd op de meest actuele en wetenschappelijk onderbouwde visie. Patiënten die door meerdere specialisten behandeld worden voor hun aorta, worden gezamenlijk pré- en postoperatief op één spreekuur gezien. Dit wordt gecoördineerd door een verpleegkundig specialist gespecialiseerd in aortaziekten. Naast het bestaande multidisciplinaire patiëntenoverleg bundelen we nu ook onze krachten op beleidsniveau waardoor we nu nog meer met elkaar samenwerken en van elkaar leren. Er is een nauwe samenwerking op onderzoeksniveau met de afdeling Radiologie en de afdeling Anatomie en Fysiologie. Ook bieden wij nascholing voor verwijzers en huisartsen en worden er jaarlijkse patiëntendagen georganiseerd.
Het Aortic Center wil uitgroeien tot een centrum dat binnen Nederland en Europa een vooraanstaande rol vervult op het vlak van de aortapathologie.

Het team
Het team bestaat uit anesthesisten, cardiologen, hartchirurgen, intensivisten, interventie radiologen, klinisch genetici, thorax radiologen en vasculair geneeskundigen. Ook onderzoekers, een verpleegkundig specialist en een physician assistent maken deel uit van het team.

Op LinkedIn heeft het Aortic Center LUMC een eigen platform waarop de ontwikkelingen van het centrum gevolgd kunnen worden.