Nico Blom benoemd tot voorzitter AEPC en als leider van ERN-thema GUARD-Heart

Prof. dr. Nico Blom, hoogleraar verbonden aan het Leiden University Medical Center en Amsterdam UMC en hoofd kindercardiologie van het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), is benoemd tot voorzitter van de Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) en themaleider Aangeboren hartaandoeningen (Congenital Heart Diseases – CHD) binnen het European Reference Network ERN GUARD-Heart.

Lees wat hij te zeggen heeft over het bevorderen van nationale en internationale samenwerking op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek om vooruitgang te boeken op het gebied van diagnose en behandeling van aangeboren hartaandoeningen in het volledige artikel.