Medical Service Center voor The Box

Steeds meer patiënten van het Hart Long Centrum krijgen The Box mee naar huis. In deze Box zitten een aantal eHealth meetapparaatjes waaronder een digitale weegschaal, bloeddrukmeter, stappentellerhorloge met of zonder ECG opnamemogelijkheid, en bijbehorende apps. Door thuis onder andere de bloeddruk, het aantal stappen en het ECG te meten krijgen patienten zo een beter inzicht in hun eigen gezondheid en in hun gedrag om de gezondheid te verbeteren. Op deze manier kunnen we onze patiënten in hun eigen woonomgeving ondersteunen.

De meetwaarden van The Box kunnen we in het LUMC inzien om zo een goed beeld van de situatie te krijgen. Onze artsen en verpleegkundigen gebruiken de metingen bij het consult dat u met hen heeft. Sinds ruim een half jaar worden de metingen ook bekeken door de medisch studenten van het Medical Service Center in het LUMC.

Zij lopen onder leiding van artsen de Boxmetingen regelmatig na om te zien of er afwijkende waarden zijn, en of er misschien aanpassingen in de behandeling moeten plaatsvinden. Ze volgen hierbij strikte protocollen die door uw behandelaren zijn opgesteld, en nemen als dat nodig is contact met u of uw behandelend arts op. Dit contact gaat via de e-mail of via de telefoon. Ze bespreken de metingen en doen suggesties voor verbetering van uw leefstijl.

Met het Medical Service Center willen we u nog beter persoonlijk ondersteunen zodat u steeds beter inzicht krijgt wat u zelf kunt doen om een zo goed mogelijke gezondheid te bereiken. Op deze manier bent u zelf nog meer betrokken bij uw eigen gezondheid!