CAHAL uitermate teleurgesteld over definitief besluit kinderhartchirurgie

Minister Kuipers heeft Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), het samenwerkingsverband van het LUMC en Amsterdam UMC, op 13 april geïnformeerd over zijn definitieve besluit ten aanzien van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen. De minister kiest ervoor deze zorg te concentreren in de interventiecentra in Rotterdam en Groningen. 

CAHAL is uitermate teleurgesteld over het definitieve besluit om de kinderhartchirurgie en complexe interventies en hartchirurgie voor volwassenen met aangeboren hartaandoening te concentreren in slechts twee centra, waarvan CAHAL geen deel uitmaakt. Wij maken ons zorgen over de effecten van dit besluit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg voor huidige en toekomstige patiënten, voor onze zorgverleners en voor de kinderhartzorg in Nederland in het algemeen.

We willen er alles aan doen om onze zorg te blijven bieden, zoals we in meer dan 25 jaar samenwerking hebben opgebouwd. Met toewijding en expertise blijft onze kwaliteit aan alle hoogste normen voldoen. Onze cardiologische en hartchirurgische zorg binnen CAHAL, in het Amsterdam UMC en LUMC blijft hetzelfde. Alle afspraken, operaties en ingrepen voor onze patiënten gaan onveranderd door. 

Het Amsterdam UMC en LUMC bereiden een juridische procedure voor. 

Bekijk de dossierpagina voor de laatste updates over CAHAL.