Longfunctie onderzoek

Er zijn verschillende longfunctieonderzoeken mogelijk zoals spirometrie, residubepaling, diffusietest of bodybox. De keuze voor een bepaald onderzoek hangt samen met de aard van de klachten en de kwaal die vermoedelijk de oorzaak is.

Voorbereiding en werkwijze

Het is van belang om rustig en ontspannen aan het onderzoek te beginnen, daarom wordt aanbevolen op tijd aanwezig te zijn.

 

longfunctie2

 

Als u luchtwegverwijdende medicijnen gebruikt kan uw arts u aangeven dat u enige tijd voor het onderzoek het gebruik van deze medicijnen moet staken, zie ook medicijnlijst. U hoeft niet nuchter te zijn.

longfunctie3

Bij iedere longfunctietest ademt u via een mondstuk dat is verbonden aan het longfunctieapparaat.

Neusklem

longfunctie4

Een klemmetje op de neus voorkomt ademen door de neus. De onderzoeken duren gemiddeld een half uur tot een uur.

Spirometrie

longfunctie5

Dit onderzoek test meerdere functies o.a. de ademreserves. Hiervoor voert u op instructie van de longfunctieanalist(e) enkele blaasoefeningen uit, zoals een aantal maal zo diep mogelijk in en uitademen en/of heel krachtig uitblazen. Soms herhaalt men de test na toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn.

Residubepaling

longfunctie6

Bij dit onderzoek wordt de longinhoud gemeten. U moet 4 tot 10 minuten rustig ademen aan een longfunctieapparaat. Aansluitend voert u op instructie van de longfunctieanalist(e) enkele blaasoefeningen uit, zoals een aantal maal zo diep mogelijk in- en uitademen.

Diffusietest

longfunctie8

Deze test meet de snelheid waarmee ingeademde zuurstof in de longen aan het bloed wordt doorgegeven. Na volledig uitademen wordt gevraagd diep in te ademen, de adem tien seconden vast te houden en weer uit te ademen. Deze test wordt enige keren herhaald. Bij dit onderzoek is het belangrijk dat u op de dag van de test niet rookt, direct voorafgaand aan de test geen hevige inspanning verricht heeft en geen zware maaltijd heeft gebruikt.

Bodybox

longfunctie7

Dit onderzoek meet de weerstand van de luchtwegen, dat wil zeggen hoeveel moeite het kost om adem te halen. Daarnaast wordt de longinhoud gemeten. De test vindt plaats in een gesloten ruimte, die lijkt op een telefooncel. Soms herhaalt de longfunctieassistent het onderzoek na toediening van een luchtwegverwijdend medicijn.

longfunctie9

Arteriepunctie (bloedgas analyse)

longfunctie10

Bij een bloedgas analyse wordt de hoeveel zuurstof, koolzuur en zuurgraad van het bloed gemeten. Deze gegevens zeggen iets over het functioneren van uw longen. Voor deze analyse is het nodig om bloed uit uw slagader te onderzoeken. Dit onderzoek vereist geen speciale voorbereiding.