Behandelingen COPD

COPD is een chronische longziekte die niet te genezen is, maar met de juiste behandeling en leefstijlaanpassingen is het verloop van de ziekte wél te beïnvloeden. Op onderstaande pagina's leest u meer over de diagnose en behandeling van COPD.

Diagnose COPD

Een hoestje dat maar niet overgaat, kortademig zijn en last hebben van benauwdheid. Vaak zijn dit de redenen om een bezoek aan de huisarts te brengen. Voordat de diagnose COPD gesteld kan worden, moet u eerst goed worden onderzocht.

Behandeling van COPD

Als de diagnose COPD is gesteld, krijgt u te maken met verschillende zorgverleners die hun best doen voor een goede behandeling van dit ziektebeeld. Zij verwachten op hun beurt ook iets van u als patiënt.

Zorgstandaard COPD

Zorgverleners houden zich aan de richtlijnen uit de zogenaamde Zorgstandaard COPD. Daarin staat omschreven waar een goede behandeling van COPD aan moet voldoen. En wat wordt er van u verwacht?

Medicijnen bij COPD

Het gebruik van medicijnen bij COPD is erg belangrijk. Ze kunnen helpen om het ziekteverloop te vertragen. Er zijn verschillende soorten medicijnen die uw klachten kunnen verminderen.

Er zijn helaas geen geneesmiddelen die COPD kunnen genezen. Maar er zijn wel medicijnen die helpen om klachten als benauwdheid en hoesten te verminderen. De kans is groot dat u medicijnen voor COPD krijgt voorgeschreven.

Medicijnen inhaleren

De meeste mensen met COPD gebruiken een combinatie van luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. Dit zijn bijna altijd medicijnen die u inademt via een inhalator, in de volksmond ook wel puffer genoemd.Bekijk het filmpje over longmedicijnen

Luchtwegverwijders

Omdat u bij COPD vaak last heeft van benauwdheid, is een puffer met een luchtwegverwijdend medicijn vaak noodzakelijk. Luchtwegverwijders zorgen ervoor dat de spiertjes rondom uw luchtwegen zich wat ontspannen, waardoor de luchtwegen wijder worden en u gemakkelijker kunt ademen. De huisarts of longarts zal samen met u kijken hoe vaak u de puffer moet gebruiken.

  • Kortwerkende luchtwegverwijders werken gemiddeld binnen vijf minuten en houden maximaal 6 uur hun werking.
  • Een puffer met langwerkende luchtwegverwijders geeft zo'n 12 tot 24 uurverlichting.

Ontstekingsremmers

Omdat er bij COPD continu ontstekingen zijn in de longen, zal de arts u een puffer met daarin een ontstekingsremmer voorschrijven. Het duurt een aantal weken voordat ontstekingsremmers hun werk gaan doen. Het is belangrijk om deze medicijnen bij COPD te gebruiken zoals de arts dit voorschrijft. Ontstekingsremmers zijn namelijk onderhoudsmedicijnen en moeten dan ook voor langere tijd heel strikt gebruikt worden. Deze therapietrouw is erg belangrijk voor een goede werking van de medicijnen.

Overige medicijnen bij COPD

Als u naast COPD veel last heeft van allergische reacties, kan uw arts medicatie voorschrijven die dat onderdrukt. Het kan dan een puffer zijn, maar ook gewoon een tabletje of neusspray.

Ook kan het zijn dat u de ontstekingsremmers en luchtwegverwijders naast elkaar moet gebruiken of in de vorm van een combinatiemedicijn. Soms is een antibioticumkuur nodig om infecties in de longen te bestrijden.

Als u COPD heeft, krijgt u bovendien elk jaar een oproep voor de griepprik.

Bron en meer informatie: www.longfonds.nl

Zuurstof en COPD

Zuurstof is nodig om te kunnen leven. Al na een paar minuten raken de hersenen zonder zuurstof beschadigd. Wie COPD heeft, komt soms zuurstof te kort. Een behandeling met extra zuurstof is dan nodig.

Alternatieve behandeling bij COPD

Sommige mensen met COPD hebben behoefte aan meer dan alleen de zorg uit het reguliere, medische circuit. Een alternatieve behandeling kan dan uitkomst bieden.
Bron en meer informatie: www.longfonds.nl