Stilstand middenrifspier

Verlamming (paralyse) van de middenrifspier (diafragma) is het gevolg van een verworven niet-functioneren van de zenuw naar de middenrifspier. De naam van deze zenuw (of nervus in het latijn) is: nervus phrenicus. Deze aandoening kan enkel- en dubbelzijdig voorkomen en is bij volwassenen een zeldzame aandoening.

Wat zijn de symptomen?

De klachten die patiënten ervaren zijn: kortademigheid bij inspanning en (nog meer uitgesproken) ernstige kortademigheid bij bukken of gaan liggen. Ook ernstige kortademigheidsklachten bij zwemmen of in bad gaan liggen zijn kenmerkend. De klachten ontstaan door afname van de longcapaciteit.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van het niet-functioneren van de nervus phrenicus kan veroorzaakt worden door iedere ziekte of aandoening die zenuwweefsel aantast, bijvoorbeeld een neuromusculaire ziekte als A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Sclerose), als gevolg van traumatisch letsel aan de zenuw (bijvoorbeeld als complicatie van een operatie) of het kan onderdeel zijn van een aandoening die 'neuralgische amyotrofie' wordt genoemd. Dit laatste ontstaat vaak na een virale infectie.

Afhankelijk van de oorzaak van het niet-functioneren van de nervus phrenicus kan de functie van het diafragma soms nog deels herstellen. Vaak is dit niet-functioneren helaas blijvend.