Slaapapneu

Het LUMC heeft een speciaal zorgpad voor de behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (slaapapneu).
Het zorgpad is zodanig ingericht dat er na het eerste poliklinisch bezoek snel diagnostiek en een behandelplan ingezet kan worden. Er is een intensieve samenwerking tussen de longarts, slaapconsulente, neuroloog, kaakchirurg en KNO-arts.

Bij slaapapneu hebben mensen te veel ademstops (apneus) of ondiepe ademteugen (hypopneu) van 10 seconden of meer. Tot 5 ademstops per uur is normaal, tussen 5 en 15/u is mild verhoogd en boven de 15 per uur is dusdanig verhoogd dat behandeling overwogen dient te worden. Elke ademstop kan gepaard gaan met een ontwaakreactie, waardoor patiënten geen goede diepe slaap hebben. Dit leidt tot overmatige slaperigheid overdag, maar bijvoorbeeld ook tot concentratieproblemen op het werk of school, verhoogde kans op ongelukken in verkeer of werk. Als ernstig slaapapneu kan dit op den duur leiden tot hoge bloeddruk, en mogelijk hart- en vaatziekten.

Zie ook www.apneuvereniging.nl

Slaaponderzoek

 Bij verdenking op slaapapneu wordt een slaaponderzoek verricht. Hiervoor krijgt de patiënt apparatuur mee naar huis, die vooraf op de afdeling longfunctie wordt ingesteld en uitgelegd. Een deel van deze apparatuur is boven uw kleding zichtbaar. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u ook instructies over dit onderzoek thuisgestuurd. 

Gedurende de nacht wordt dan de ademhaling, hartslag en saturatie gemeten. Speciale software kan dan het aantal ademstops en het aantal ondiepe ademteugen die gepaard gaan met een zuurstofdaling tellen. Samen vormen deze de apneu (ademstop) en hypopneu (ondiepe ademteug) index, waarbij het aantal per uur wordt weergegeven. Dit aantal bepaalt of er wel of geen slaapapneu is, de ernst ervan en daarmee ook of behandeling ingesteld moet worden.

Vragenlijsten

Om al voor het spreekuur een goed inzicht te krijgen in uw problemen verzoeken wij u een aantal korte vragenlijsten in te vullen en deze ingevuld mee te nemen naar het eerste bezoek. Deze vragen lijsten zijn eenvoudig in te vullen. Indien vragen onduidelijk zijn, kunnen wij deze tijdens het spreekuur nog bespreken. Sommige vragen worden 2x gesteld, dit is nodig i.v.m. de scoring van de verschillende lijsten. 

Behandeling

Medicijnen tegen slaapapneu zijn er niet. Wel is er een sterke relatie tussen ongezonde levensstijl en slaapapneu. Algemene leefstijladviezen m.b.t. gezond gewicht en bewegen zijn daarom stap 1 in de behandeling. Dit kan, afhankelijk van de ernst van de slaapapneu, aangevuld worden met een slaapbeugel (mandibulair repositie apparaat (MRA)) of positieve drukbeademing (CPAP). Dit laatste is een luchtcompressor die via een neusmasker de druk in de luchtweg verhoogt en zo de ademhalingsstoornissen tegengaat. Het doel van de behandeling is de klachten van slaperigheid/vermoeidheid overdag te verminderen, en bij ernstig slaapapneu ook om schade aan hart- en bloedvaten te voorkomen. Tijdens de behandeling is er een slaapconsulente beschikbaar voor begeleiding.

Indien er veel klachten van slaperigheid of slaapproblemen zijn en er bij het slaaponderzoek geen slaapapneu wordt vastgesteld, kan de patiënt voor nadere analyse hiervan verwezen worden naar slaapcentrum SEIN te Heemstede, waar gespecialiseerde neurologen werken op het gebied van slaapstoornissen.

Verwijzing

De verwijzing kan door de huisarts of een andere specialist gedaan worden naar:

Zorgpad slaapapneu, afdeling Longziekten of via zorgdomein.

t.a.v. Dr. A.M. Slats

PO Box 9600,
2300 RC Leiden
Telefoon 071-5263742

Wachttijd 1e consult: gemiddeld 4 maanden.