Tuberculose (TBC)

Tuberculose is een ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis.

Tuberculose is meestal goed te behandelen.

Veruit de belangrijkste wijze van besmetting geschiedt door het inademen van kleine in de lucht zwevende tuberculosebacteriën bevattende druppeltjes die door longtuberculosepatiënten worden verspreid. Vooral bij hoesten worden zeer veel infectieuze druppeltjes verspreid.

Wat zijn de symptomen?

De meest voorkomende symptomen van longtuberculose zijn aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, nachtzweten, pijn in de borstkas en het ophoesten van bloed. "Open longtuberculose" betekent dat er in het slijm (sputum) na kleuring onder de microscoop tuberculosebacteriën zijn te zien. Dit is de meest besmettelijke variant van longtuberculose. Lymfekliertuberculose uit zich door een zwelling van lymfeklieren, bijvoorbeeld in de hals. Het is ook mogelijk dat tuberculose zich op meer plaatsen tegelijk uit. De symptomen van tuberculose buiten de longen hangen af van de plaats waar de ziekte zich bevindt. Bij werveltuberculose zal bijvoorbeeld rugpijn kunnen optreden. Door de zwelling van lymfeklieren kunnen ook bronchiën verdrukt worden, waardoor verwijde luchtwegen (bronchiectasieën) kunnen ontstaan.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op grond van de klachten, de Mantoux test, een röntgenfoto en onderzoek van het sputum (sputumkweek). Tegenwoordig kan in bijzondere gevallen ook wel speciaal bloedonderzoek verricht worden. Als de diagnose gesteld is, wordt dit (wettelijk verplicht) gemeld bij de GGD afdeling infectieziekten.

Eventueel neemt de afdeling tuberculose bestrijding contact op met de patiënt voor nader contactonderzoek.

Behandeling

Tuberculose is normaliter te behandelen met een combinatie van geneesmiddelen, dat zijn meestal Isoniazide (INH), Rifampicine, Pyrazinamide en Ethambutol. De behandeling duurt minimaal 6 maanden en kan bijwerkingen hebben. De behandeling vindt meestal thuis plaats met tijdelijke isolatiemaatregelen. Een minderheid van de tbc-patiënten wordt voor behandeling opgenomen in een ziekenhuis of sanatorium.